Limnephilus femoratus er en middels stor vårflue med smale, gulbrune framvinger med en tydelig mørk strek i vingespissen. Arten er utbredt i indre deler av Sør-Norge, i Trøndelag og i Nord-Norge. Larven lever blant vegetasjonen i sjøer og dammer, i sakteflytende partier i elver og bekker og i små dammer i myrområder. Den bygger et portabelt hus av lange, overlappende plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 10,7–13,4 mm, framvinge hunn: 10,2–12,6 mm.

Kjennetegn

Limnephilus femoratus er en middels stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er gulbrun med en tydelig mørk strek i vingespissen og med svakere, mørke tegninger i et oppstykket bånd fra basis av vingen til bakhjørnet. Nesten ensfarget gulbrune individer finnes også. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er lengre enn framvingen hos hannen og noe kortere enn framvingen hos hunnen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med flere andre små til middels store Limnephilus-arter, særlig Limnephilus centralis, Limnephilus fuscinervis og Limnephilus nigriceps. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den finnes i Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i indre deler av Sør-Norge, i Trøndelag og i Nord-Norge.

Lokalitet for Limnephilus femoratus ved Fustvatnet i Vefsn, Nordland

Levested og økologi

Arten lever i sjøer og dammer, i sakteflytende partier i elver og bekker og i små dammer i myrområder. Larven lever blant vegetasjonen. Den bygger et portabelt hus av lange, overlappende plantebiter.

Flygetid

Fra begynnelsen av juli til slutten av september.

Lokalitet for Limnephilus femoratus ved Namsen i Namsskogan, Nord-Trøndelag