Anabolia concentrica er en middels stor til stor vårflue med svært brede, gulbrune framvinger med fine, mørke spetter og to svake, lyse flekker. Arten er utbredt i indre deler av Sør-Norge, i Trøndelag og i Nord-Norge. Larven lever i mindre elver og bekker. Den bygger et rett, portabelt hus av plantedeler og sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 13,8–20,1 mm, framvinge hunn: 11,3–17,1 mm.

Kjennetegn

Anabolia concentrica er en middels stor til stor vårflue. Hannens framvinge er svært bred med avrundet spiss, og er gulbrun med fine, mørke spetter og to svake, lyse flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Hunnen har lignende vingetegninger, men har kortere vinger enn hannen og er antagelig en dårlig flyger. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre store Limnephilidae-arter med brede, brune framvinger, særlig artene i slektene Asynarchus og Micropterna. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa, inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i indre deler av Sør-Norge, i Trøndelag og i Nord-Norge.

Lokalitet for Anabolia concentrica ved Granåsen på Røros, Sør-Trøndelag

Levested og økologi

Arten lever i mindre elver og bekker. Larven bygger et rett, portabelt hus av plantedeler og sandkorn. Femte larvestadium kan inkorporere lengre pinner i huset.

Flygetid

Fra slutten av juli til begynnelsen av oktober.