Messingmose vokser ofte i intermediær til middelsrik myr eller fuktig fjellhei i store deler av landet. Skuddene er ofte karakteristisk flerfarget med grønngul farge øverst med gravis overgang til oransje eller lys rustfarge lenger ned og videre til brun eller nesten svart nederst.

Kjennetegn

Messingmose vokser i gulgrønne eller gyllent gulbrune matter. De uregelmessig og nokså sparsomt forgreinete skuddene er enten krypende eller noe oppstigende, og kan bli opp mot 8 cm lange. Bladene er ensidig bøyd, brede og konkave og nokså kort tilspisset. Nerven i bladet er enkel og nokså veik, og slutter som oftest godt ovenfor midten av bladet. Sporofytter forekommer sjelden.  

Forvekslingsarter

En typisk messingmose har ikke mange forvekslingsarter da den spesielle fargen utelukker andre arter i samme habitat. Av og til kan arten overfladisk likne på arter i slekta makkmoser Scorpidium, men disse artene har enten kortere nerve (S. scorpidioides) eller har lengre og kraftigere ensidig bøyde blad (S. cossonii og S. revolvens).

Økologi

Messingmose vokser typisk i intermediære eller middels baserike, men nitrogenfattige myrer.

Utbredelse

Arten er utbredt i store deler av landet, men er sjelden sør på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet sør for Stadt. Verdensutbredelsen inkluderer Nord-Europa, Nord-Amerika og deler av Asia.