Det er kjent om lag 30 arter i denne slekta globalt, men bare én av disse, ekornmose Leucodon sciuroides finnes i Norge. Ytterligere fem arter i slekta finnes lenger sør i Europa. Artene i denne slekta har tiltrykte blad i tørr tilstand og tydelige lengdefolder i bladet. Bladnerve mangler.