Glansmose vokser i sterkt skinnende matter på berg og røtter på steder med høy luftfuktighet. Om det blir fuktig nok kan arten vokse langt oppover trestammer. Arten finnes vanlig i lavlandet nord til Trøndelag med spredte funn lenger nord.

Kjennetegn

Glansmose vokser i grønne til mørkegrønne, sterkt glinsende matter som ofte dekker substratet med sine oppstigende til krypende skudd. Skuddene er opp mot 6 cm lange, flattrykte og med en uregelmessig forgreining. Stengelbladene sitter tett i fire rader, er asymmetriske og tungeformete med butt bladspiss. Bladkanten er tydelig tannet. Bladnerven er enkel og når over midten av bladet eller kan av og til mangle helt. Glansmose er sambu og sporofytter forekommer vanlig.

Forvekslingsarter

Glansmose kan forveksles med buttfellmose Neckera besseri, men buttfellmose mangler både tenner i bladkanten og lang bladnerve som glansmose har. 

Økologi

Glansmose vokser på skyggefulle steiner, blokker, berg, røtter og basis av trestammer. På lokaliteter med høy luftfuktighet kan den imidlertid vokse høyt opp i trærne. Den trives aller best i litt næringsrik edelløvskog, men finns også vanlig i andre rikere skogtyper.

Utbredelse

Arten er vanlig i lavlandet nord til Trondheimsfjorden og med spredte funn nordover til Finnmark. Merk at arten knapt er registrert i Hedmark og at den mangler også i fjellområdene.