Slekta omfatter seks arter globalt og én av disse forekommer Norge, glansmose Homalia trichomanoides. Ytterligere to arter finnes lenger sør i Europa. Slekta står ganske nær fellmoseslekta Neckera.