Hyllemose er lett å overse da den likner litt på andre mer vanlige arter som furumose og sumpbroddmose. Den vokser oftest på kalkrike substrat i tørre til litt friske miljøer. Den er vanligst i Midt-Norge og nord på Østlandet der den finnes fra kyst til fjell. Ellers finnes den spredt på havstrand.

Kjennetegn

Hyllemose vokser i glinsende, gulgrønne til brungrønne matter. Skuddene er oppstigende eller noe krypende og opp til 6 cm lange. Skuddene er mer eller mindre regelmessig fjærgreinet. Bladene er opprette og sitter trykket mot hverandre, noe som gjør at arten har et litt sammentrykket inntrykk i forhold til for eksempel furumose Pleurozium schreberi som den kan likne på. Bladene er rette, konkave og eggrunde eller omvendt eggrunde og smalner av mot en bred og avrundet spiss. Bladnerven er kort og dobbel. Bladkanten er plan og uten tenner i kanten. Bladene har tydelige, tykke og mørke hjørnecellegrupper som skiller seg fra øvrige celler. Sporofytter er ikke kjent fra Skandinavia.

Forvekslingsarter

Hyllemose er en karakteristisk art som man raskt lærer dersom man har sett den i felt noen ganger. Den kan imidlertid være lett å overse om man ikke har den i tankene siden den likner litt på furumose. Furumose har imidlertid rød stengel, mens hyllemose har grønn stengel. Sumpbroddmose Calliergonella cuspidata kan også likne noe, men den vokser som oftest fuktig.

Økologi

Hyllemose vokser på bakken og på skjellsand, jordekket stein og bergsva i tørre til litt friske miljøer. Den er vanligst i åpne miljø og er blant annet funnet i beitemarker, på kirkegårder, veikanter og havstrender.

Utbredelse

Hyllemose er utbredt i store deler av Norge men er sjelden de fleste steder unntatt nord på Østlandet og i deler av Trøndelag. Den er primært en lavlandsart, men er nylig også påvist i fjellet opp til mellomalpin sone.