Denne slekta inneholder om lag 15 arter på verdensbasis, hvorav nøttemose Diphyscium foliosum forekommer i NorgeArtene i denne slekta har tykke blad og store, nøtteliknende sporehus som sitter nede mellom bladene. Sporehusets peristomtenner er sammenvokst rundt hele munningen på sporehuset, men har 16 langsgående folder.