Toflekket dvergmarihøne forekommer i tørre og varme områder på Østlandet. Dette er den vanligste av de tre artene med to røde flekker foran på dekkvingene, men er svært vanskelig å skille fra krattdvergmarihøne og kystdvergmarihøne. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på hodet, pronotum og dekkvinger er svart. Dekkvingene har en stor rød flekk på hver side på fremre halvdel. Denne flekken kan en sjelden gang mangle helt. De har lys behåring, som er ensrettet bakover ved basis og skrått utover mot spissen. Dekkvingenes punktur er fin og tett og har innimellom litt større punkter. Kroppsformen er langoval. Første bakkroppsledd har ufullstendige lårlinjer mot sidene. Hannens pronotum har bredt rødoransje framhjørner, og hannens hode er rødlig. Frambrysttappen (mellom framhoftene) har to svake kjøllinjer. Antenner, munndeler og bein er rødoransje. Antennene er korte. Lengde: 2,1–3,1 mm. Penis sett fra siden er rett med korte paramerer. 

Toflekket dvergmarihøne Scymnus frontalis fra Årungen, Ås i Akershus.

Utbredelse

Toflekket dvergmarihøne finnes spredt utbredt over hele Sør-Norge. Den er ikke funnet i Trøndelag, og det er få funn fra Vestlandet. Arten er vidt utbredt ellers i Norden, unntatt i nord. Den finnes over det meste av Europa og østover i Asia til Øst-Sibir, Mongolia og Kasakhstan. 

Levesett

Toflekket dvergmarihøne finnes i varme og tørre områder. Den er ofte funnet i sandtak i innlandet og sanddyner langs kysten. Den finnes også i varme, tørre skogkanter, rasmarker og tørrenger. Arten overvintrer som voksen i strøfallet. 

Typisk habitat for toflekket dvergmarihøne Scymnus frontalis. Glamsland, Lillesand i Aust-Agder. 

Forvekslingsarter

Toflekket dvergmarihøne er svært lik krattdvergmarihøne Scymnus schmidti og kystdvergmarihøne Scymnus suffrianioides. Sikker artsbestemmelse bør baseres på studier av hannens genitalier. Toflekket dvergmarihøne kan skilles fra kystdvergmarihøne på at førstnevnte er mer langoval og har litt finere punktur på dekkvingene. Toflekket dvergmarihøne kan skilles fra krattdvergmarihøne på at førstnevnte har litt mindre tendens til grove punkter innimellom finpunkturen på dekkvingene. Helsvarte eksemplarer av toflekket dvergmarihøne er svært vanskelige å skille fra rabbedvergmarihøne Scymnus jakowlewi dersom også denne mangler flekker. De to artene har imidlertid ikke overlappende utbredelsesområde. Hos toflekket dvergmarihøne er penis sett fra siden rett med korte paramerer. Hos krattdvergmarihøne er penis sett fra siden innsvingt i tuppen. Hos kystdvergmarihøne er penis sett fra siden rett med lange paramerer.