Dette er ei stor slekt med minst 100 kjente arter på verdensbasis. De fleste artene finnes på den sørlige halvkule og av de få som forekommer på nordlige breddegrader finnes kun én art i Norge. Den norske arten har et karakteristisk utseende med sine utsperrede gulgrønne blader.