Granmose vokser ofte i store gulgrønne til gulbrune matter. Skuddene er regelmessig fjærgreinet og greinene sitter i ett plan. Arten er utbredt i hele landet, men er sjelden i ytre kyststrøk på Vestlandet.

Kjennetegn

Granmose vokser i gulgrønne til gulbrune matter. Skuddene er regelmessig fjærgreinet og greinene sitter i ett plan. På stengelen sitter rikelig med enkle eller forgreinete parafyllier. Stengelbladene har tydelige lengdefolder, er konkave og bredt ovale med en bred basis og videre avsmalnende i en lang spiss. Greinbladene er mindre og har en kortere spiss. Nerven er enkel og når minst ¾ opp i stengelbladene, noe kortere på greinbladene. Cellene er opp til to ganger så lange som brede og tydelige papilløse. Sporofytter er sjeldne, men forekommer lokalt nokså vanlig, eksempelvis i Gudbrandsdalen. 

Forvekslingsarter

Det er ingen aktuelle forvekslingsarter til denne arten i det aktuelle habitatet. Myrfjær Helodium blandowii kan ligne, men den vokser i myr. 

Økologi

Granmose vokser på noe baserike til baserike tørre steder som bergknauser og urer, mer sjeldent på stammer av rikbarkstrær. Den er vanlig i åpne miljøer, men kan også vokse mer skyggefullt. 

Utbredelse

Arten finnes i hele landet, men er sjelden på Sørlandet, ytre deler av Vestlandet og i høyfjellet. Granmose finnes i alle nordiske land, samt store deler av resten av Europa, Sør-Afrika, Nord-Amerika og Asia.