NTNU Vitenskapsmuseet skal arrangere taksonomisk workshop med fokus på hjuldyr Rotifera i 2021/2022.

Det er få personer i Norge med god kjennskap til hjuldyr. Dette nettverkstiltaket legger til rette for kunnskapsoverføring fra norske og internasjonale eksperter til norske ferskvannsbiologer som vil lære mer om hjuldyr. Det blir fokus på taksonomi, artsbestemming og DNA-strekkoding. Forhåpentligvis kan dette bidra til å skape et hjuldyr-faglig nettverk av norske fagpersoner, og at disse personene også kan koble seg på internasjonale nettverk for å få kunnskap om artsgrupper som er lite kjent i Norge.

Informasjon om tid og sted for dette arrangementet vil komme senere.

Kanskje Limnias melicerta blir et av hjuldyrene i fokus under workshopen i Trondheim?