Havforskningsinstituttet skal arrangere workshop med fokus på kompetansoppbygging om blekksprut i 2023.

Det norske fagmiljøet på blekkspruter er lite, og det finnes få norske eksperter. Derfor skal Havforskningsinstiuttet invitere fagpersoner til en workshop for å dele kunnskap om artsidentifisering og samle kunnskap om utbredelse av blekkspruter. Havforskningsinstituttet har gjennom flere år samlet og lagret blekkspruter som deltakerne kan studere. Det er også et mål å få ryddet opp i populærnavnene til denne gruppen, samt å foreslå populænavn til arter som ikke har dette på norsk.

Informasjon om tid og sted for dette arrangementet vil komme senere.

Er Alloteuthis subulata en av artene som skal få et norsk populærnavn?