Flatkjevet gullveps Chrysis leptomandibularis er en svært sjelden art som kun er funnet to ganger i Skandinavia. Den ble først funnet i Finland i 1942, inntil den i 2015 også ble funnet i Norge ved Aremarksjøen i Østfold. Arten ligner hagegullveps C. angustula i kroppsform, farge og punktur, men hunnen er lett å skille fra denne på de bladtynne mandiblene. Verten er trolig murervepsen Symmorphus debilatatus, som interessant nok ennå ikke er påvist i Norge.

To the left: Metasoma, ventral view: C. leptomandibularis ♂. Scale 1 mm. To the right: Metasoma, ventral view: C. leptomandibularis ♀. Scale 1 mm.

Forvekslingsart

For more information, please see the English species page