Regnbuegullveps Chrysis rutilans er en svært sjelden art som kun er påvist en gang i Norge (Aremark i Østfold, 2016). Den finnes gjerne i soleksponerte skogkanter med mye stående død ved og store bestand med skjermplanter.

Kjennetegn

Regnbuegullveps er enkel å skille fra nærstående arter som finnes i Norge, på sitt unike fargemønster. Framkroppen er blå og grønn, mens bakkroppen er rød på de to første leddene og blå på tredje ledd.

Vertsarter

Vertsartene til regnbuegullveps er murerveps i slektene Ancistrocerus og Gymnomerus.

For more information, please see the English species page