Graf_leddormer

Tabell_leddormer2
Creator
Artsdatabanken
License
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Gruppene som vises er ordener (med unntak av igler Hirudinea), og du kan trykke på navnene for å få mer informasjon om disse. Blant fåbørstemarkene er det for hver orden funnet nye arter innen kun én familie (Enchytraeidae, Lumbricidae og Naididae).

Filliste