Graf_stilksporeseopp

Tabell_stilksporesopper2
Creator
Artsdatabanken
License
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Trykk på navnene til artsgruppene for å lese mer om dem. Noen av artsgruppene, som slørsopper og korallsopper, har hatt egne dedikerte prosjekter, og søylene kan trykkes på for å lese mer om disse prosjektene.

Kategorien "Stilksporesopper i andre ordener" inneholder arter som er nye for Norge i ordenene Atheliales, Corticiales, Geastrales, Hysterangiales, Polyporales, Russulales, Sebacinales, Spiculogloeales, Cystobasidiales, Heteroastridiales og Platygloeales.

Alle navnene som slutter på -ales er ordener innenfor rekken stilksporesopper, mens de som slutter på -aceae er familier.

Filliste