Figur 1 Vepsehode

Opphav
Foto:
Arnstein Staverløkk
Utgiver
Norsk institutt for naturforskning
Opphav
Tekst:
Frode Ødegaard
Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Norsk institutt for naturforskning
Lisens
CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution Share-alike

Navn på hodedeler og betegnelser hos stikkeveps, som omtales i beskrivelsen av de enkelte artene og som har betydning for artsbestemmelsen.