Figur 2 Kroppsbygning hos stikkeveps

Opphav
Foto:
Arnstein Staverløkk
Utgiver
Norsk institutt for naturforskning
Opphav
Tekst:
Frode Ødegaard
Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Norsk institutt for naturforskning
Lisens
CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution Share-alike

Navn på kroppsdeler og betegnelser hos stikkeveps, som omtales i beskrivelsen av de enkelte artene og som har betydning for artsbestemmelsen. Bakkroppen (metasoma) har seks bakkroppsledd hos hunnene (T1–T6) og sju hos hannene (T1–T7).