Brembinnemose er en mellomstor art som vokser i mørkegrønne løse tuer, matter eller spredt som enkeltskudd på jord i fuktige til våte miljøer over hele landet.

Kjennetegn

Tverrsnitt av blad. Det er en forholdsvis bred sone uten lameller mot bladkanten.

Brembinnemose er en liten til mellomstor art med 1,5–10 cm høye skudd som vokser i mørkegrønne løse tuer, matter eller spredt som enkeltskudd. Bladene er 5–10 mm lange, stive og opprette, buktet som tørre, i fuktige miljøer kan de være noe tilbakebøyde og myke. Bladene smalner gradvis av til en fint tannet brunaktig bladspiss. Bladkanten er tannet med encellede tenner, er bredest ved basen og smalner av mot bladspissen, ved midten av bladet er den 5–15 (eller mer) celler bred. Bladbasen er slireformet, avlang, men forholdsvis kort og gulaktig. På oversiden av nerven fins mangfoldige 3–7 celler høye lameller med normale til noe oppsvulmede toppceller, med litt tykkere cellevegger enn øvrige celler. Sporofyttens stilk er 4–7 cm lang, oransje nederst og gulner oppover. Sporehuset er utydelig 4–6 kantet, noe ovalt i formen og med tydelig apofyse.

Økologi

Brembinnemose vokser oftest i fuktige miljøer på jord eller jorddekte steiner i skog, ved innsjøer og elver, på myr eller i snøleier.

Utbredelse

Brembinnemose fins i hele landet inkludert Svalbard.

Forvekslingsarter

Brembinnemose skilles fra kystbinnemose Polytrichastrum formosum og småvokste eksemplarer av storbjørnemose Polytrichum commune ved at begge de to sistnevnte har smalere bladkant og tydelig kantete sporehus.