Skyggehusmose vokser i brungrønne til mørkegrønne matter i frisk til fuktig skog. Skuddene er uregelmessig 1–2 ganger pargreinet med rødbrun stengel med parafyllier.

Kjennetegn

Skyggehusmose er en mellomstor til stor art med 7–20 cm lange brungrønne til mørkegrønne, 1–2 ganger uregelmessig pargreinede skudd som ofte vokser i løse matter. Stengelen er rødbrun, med forgreinede parafyllier. Greinene er ofte noe bøyd. Stengelbladene er rette eller bøyd i samme retning, hjerteformede til triangulært hjerteformede med tydelige langsgående folder og gradvis avsmalnende mot spissen. Bladnerven er ofte dobbel, men kan være enkel eller forgreinet og strekker seg opp til halve bladets lengde. Bladkanten er mer eller mindre tannet til grovtannet og tilbakebøyd i bladets nedre halvdel. Cellene i bladets midtre del er 36–86 × 4,5–8,5 µm, forholdsvis tykkveggede og forsynt med porer, iblant med utskytende celleender på bladets ryggside (dorsalt). Bladets hjørneceller er utydelig avgrenset i grupper, omtrent like lange som brede, og består av noe utvidede, rektangulære til avlange, mer eller mindre tykkveggede celler. Greinbladene er mindre enn stengelbladene og noe mer ovale i formen.  

A:Stengel med parafyllier. B:Parafyllier. C:Celler i stengelblad. D:Stengelblad.

Økologi

Skyggehusmose vokser på bakken, på stein eller på morkent tre i frisk til fuktig skog.

Utbredelse

Skyggehusmose er registrert i hele landet unntatt Finnmark og Svalbard. Tyngdepunktet er i kystnære og lavereliggende strøk.

Skyggehusmose har uregelmessig forgreina skudd med lange smale greiner.

Forvekslingsarter

Skyggehusmose skilles fra etasjemose Hylocomium splendens ved at sistnevnte er mer regelmessig forgreinet og har ovale blad. Skyggehusmose skilles fra kystmose Loeskeobryum brevirostre ved at sistnevnte har mer eller mindre utydelige langsgående folder og nedløpende blad. Skyggehusmose skilles fra fjærkransmose Rhytidiadelphus subpinnatus ved at sistnevnte mangler parafyllier på stengelen.