Rosa rugosa

Rosa rugosa Thunb.
Creator
Eli Fremstad
Publisher
NTNU Vitenskapsmuseet
License
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Rynkerose Rosa rugosa ble i 2012 vurdert til å utgjøre svært høy risiko.

Filliste