Ramaria primulina fra Krødsherad i Viken fylke (tidligere Buskerud).

Ramaria primulina er en blekgul art med rudimentære greiner nederst og gelatinøst kjøtt. Sporestørrelsen ligger mellom den til kruskorallsopp og R. flavoides-gruppen, som står nærmest i karakterer. Når R. primulina vokser som mest typisk i sandfuruskog, kan man imidlertid stort sett utelukke de to andre.

Kjennetegn

Fruktlegemene er middels store, tett greinete med noe krusete greinspisser, en liten fot og gelatinøst kjøtt. Fargen er blekt sitrongul, men når soppen er tørket er den nesten hvit.

Sporene er 8,8–11,5 x 4,3–5,5 μm, eggformete–sylindriske–tåreformete til skjevt pæreformete og relativt sterkt vortete. Vortene er brede og relativt lave og sitter ikke i rader. Hyfene mangler for det meste bøyler. Tramahyfene i greinene sees for det meste med olivengrønne korn eller oljedråper. Basalmycelhyfene mangler bøyler og er dekket av et ganske tynt gelatinøst lag.

Habitat og utbredelse

Arten vokser mest i tørre sandfuruskoger, men også på kalkrike lokaliteter; det siste er tilfelle for de ganske få norske funnene, som er fra de sørøstlige delene av landet. Arten vokser spredt, men er mer vanlig i Sverige og Finland; i Sverige er den utbredt særlig i de nordlige landsdelene.

Natur i Norge (kartleggingsenheter): T4-C-2, T4-C-3, T4-C-5, T4-C-6, T4-C-7, T4-C-11. Foreløpig er det uklart hvilken økologisk spennvidde arten har. Muligens har den et optimum i bærlyng- og svak bærlyng-lågurtskog. Trolig finnes den også i svak lågurtskog. Den finnes også i lågurt- og bærlyng-lågurtskog og muligens også i lyng-lågurtskog.

Forvekslingsarter

Ramaria primulina skiller seg fra de fleste andre fennoskandiske korallsopparter ved sin blekgule farge, sine relativt tynne, tette og krusete greiner, den lille foten, gelatinøst kjøtt, samt sporeformen og vorter som ikke er ordnet i rader. Kruskorallsopp likner, men er ofte noe mindre, mindre kruset, med mindre sporer og voksested, og med de fleste funn under edle lauvtrær. Arter i R. flavoides-gruppen har livligere farger, større sporer og annerledes økologi.

Ramaria primulina er beskrevet fra Nord-Amerika (Canada: Nova Scotia), er stadfestet ved DNA-studier, og er en av få arter blant mykorrhiza-dannende korallsopper som er felles for Nord-Amerika og Europa.