Strandtorngresshoppe er en liten, slank gresshoppe med tornaktig forlenget ryggskjold. Den finnes først og fremst langs elver, bekker og sjøer, og er funnet over hele Norge.

Størrelse

Kroppslengde hann 8–12 mm. Kroppslengde hunn 10–14 mm.

Kjennetegn

Svært liten, slank gresshoppe med ryggskjoldet forlenget bakover til en torn som dekker bakkroppen. Fargetegningene varierer fra lysegrått via beige og brunt til nesten svart, ofte med flere farger i kombinasjon. Arten ligner en liten pinne og er meget godt kamuflert. Den opptrer i en langtornet form, hvor ryggskjoldets forlengelse fortsetter langt forbi bakkroppsspissen, og en korttornet form, hvor forlengelsen knapt når forbi bakkroppsspissen. Midtkjølen er tydelig men ikke kraftig forhøyet, og ryggsiden er forholdsvis flat. Sett forfra danner den midtre delen av ryggen med kjølen en butt vinkel. Sett fra siden er ryggskjoldets ryggprofil tilnærmet rett i framre del og rett eller oppoverbøyd i bakre del. Framvingene er redusert til små lapper, mens bakvingene både hos den langtornede og korttornede formen rekker omtrent til enden av ryggskjoldet. Den langtornede formen er i stand til å fly, men ikke den korttornede. Arten mangler både høre- og stridulasjonsorganer. Nymfene ligner de voksne men har ikke synlige vinger.

Forvekslingsarter

Arten er meget lik Tetrix fuliginosa. De to artene kan skilles på fasongen på pannekjølen, en langsgående list foran på hodet. Hos Tetrix fuliginosa har pannekjølen sett fra siden en innbuktning rett over antennene. Strandtorngresshoppe mangler denne innbuktningen.

Arten kan skilles fra vanlig torngresshoppe og toprikket torngresshoppe ved at ryggskjoldets midtkjøl er mindre uthevet, slik at den midtre delen av ryggen sett forfra danner en butt vinkel. Langtornede individer kan videre skilles fra disse to artene ved at ryggskjoldet og bakvingene når langt forbi bakkroppsspissen, og ved at ryggskjoldet sett fra siden har tilnærmet rett ryggprofil, oftest med en tydelig bøy oppover bakerst. Hos de to andre artene strekker ryggskjoldet seg knapt forbi bakkroppsspissen, bakvingene rekker vanligvis ikke til enden av ryggskjoldet, og ryggprofilen sett fra siden er tydelig krum og sjelden oppoverbøyd bakerst. Korttornede individer ligner mer på vanlig torngresshoppe og toprikket torngresshoppe, men har fortsatt relativt flat rygg som i profil er tilnærmet rett, og lange bakvinger som når omtrent til enden av ryggskjoldet.

Totalutbredelse

Utbredt over det mest av Europa, og østover gjennom Russland til det nordøstlige Kina. Finnes også i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Spredte funn gjennom hele Norge nord til Finnmark.

Levested og økologi

Arten finnes vanligvis nær sjøer, bekker og elver. Den kan dukke opp både på tørre, sandete strender og i mer mudrete biotoper, helst biotoper med sparsom vegetasjon. Den lever ofte helt i vannkanten, men kan også påtreffes i biotoper lenger fra vann slik som veikanter og åpen krattskog. Eggene legges om våren eller tidlig på sommeren i grupper på 10–20. De er heftet sammen med et sekret, og legges i mudder, fuktig jord eller våt mose. De klekker etter 3–4 uker, og nymfene utvikler seg utover sommeren og høsten. Overvintringen skjer som nymfe, eller unntaksvis som ennå ikke kjønnsmoden voksen. Etter overvintring kan arten påtreffes fra april og utover. Både nymfer og voksne livnærer seg primært av gress, mose og alge.

Sang

Arten synger ikke.