Aagaard K (1975). En ferskvannsbiologisk undersøkelse i Norddalen og Stordalen, Åfjord. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1975-1: 1-39.

Aanes KJ (1976). Inventering av verneverdige områder i Hordaland fylke. Upublisert rapport, Miljøverndepartementet. Oslo, januar 1976.

Arnekleiv JV (1981). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Lomsdalsvassdraget 1980-81. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1981, 20: 1-69.

Arnekleiv JV og Haug A (1995). Ferskvannsbiologiske forundersøkelser i Nesåavassdraget og Grøndalselva m.v., Nord-Trøndelag, i forbindelse med planlagt vannkraftutbygging. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1995-1: 1-67.

Arnekleiv JV og Koksvik JI (1980). Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Stjørdalsvassdraget 1979. K. Norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1980-6: 82.

Arnekleiv JV og Koksvik, JI (1986). Fisk, zooplankton og Mysis relicta i Bangsjøene 1983-85. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1986-3: 1-23.

Bjerke G og Halvorsen G (1982). Hydrografi og evertebrater i innsjøer og elver i Hemsedal. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo, Rapp. 49: 1-50.

Blakar IA og Jacobsen OJ (1979). Zooplankton distribution and abundance in seven lakes from Jotunheimen, a Norwegian high mountain area. Arch. Hydrobiol. 85: 277-290.

Borgstrøm R, Eie JA, Hardeng G, Nordbakke R, Raastad JE og Solem JO (1974). Inventeringer av verneverdige områder i Østfold. Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Oslo, 17: 71.

Brehm V (1917). Entomostraken aus Spitzbergen. Arch Hydrobiol Plankt. 11: 609–623.

Bremnes T (1991). Bunndyr og plankton i de gruvepåvirkete Visnevatna på Karmøy, Rogaland. Rapp. Lab. Ferskvannsøkol. Innlandsfiske, Oslo, 127: 1-30.

Bråten LG (1974). En regionalstudie av planktoniske ferskvannskreps og hydrografi i Hølondaområdet, Sør-Trøndelag. Hovedfagsoppgave i zoologi (upubl.), Univ. i Trondheim: 100 + 2 vedlegg.

Bækken T, Fjellheim A og  Larsen R (1984). Benthic animal production in a weir basin in western Norway. Regulated Rivers. A. Lillehammer and S. J. Saltveit. Oslo, Universitetsforlaget: 223-232.

Demmo FR (1985). En undersøkelse av zooplanktonsamfunnene i Bossviktjern og Bossvikkilen. En limnisk og en marin lokalitet ved Risør i Aust-Agder. Hovedfagsoppgave i spesiell zoologi, Univ. Oslo: 1-202.

Dimante-Deimantovica I, Chertoprud M, Chertoprud E, Christoffersen KS, Novichkova A og Walseng B (2016). FREMONEC: Effect of climate change and related stressors on fresh and brackish water ecosystems in Svalbard. A Norwegian and Russian joint scientific project. NINA rapport 1218. 40 s.

Dolmen D (1991). Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser av 20 vassdrag i Møre og Romsdal 1988, Verneplan IV. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Rapport Zoologisk Serie 1989-3: 1-105.

Eie JA (1974). A comparative study of the crustacean communities in forest and mountain localities in the Vassfaret area (southern Norway). Norw. J. Zool. 22: 177-205.

Eie JA (1982). Atnavassdraget hydrografi og evertebrater - en oversikt. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo, Rapp. 41: 1-76.

Eie JA (1982). Hydrografi og evertebrater i elver og vann i Grimsavassdraget, Oppland og Hedmark, 1980. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo, Rapp. 37: 1-51.

Eie JA, Brittain J og Huru H (1982). Naturvitenskapelige interesser knyttet til vann og vassdrag på Varangerhalvøya. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo, Rapp. 34: 1-64.

Ekeberg AK og Walseng B (2000). Kolonisering av tre nyetablerte fangdammer i Trøgstad kommune. NINA Fagrapport 043: 1-49.

Elgmork K (1964). Dynamics of zooplankton communities in some small inundated ponds. Folia Limnol. scand. 12: 83.

Erikstad L, Bendiksen E, Spikkeland I og Kroken A (1989). Prosjekt Skogsåi (Hjartdal, Telemark). Fagrapport om naturfag og friluftliv. NINA Oppdragsmelding 005.

Erikstad L, Halvorsen G, Kaltenborn BP, Korsmo H, Smith-Meyer S, TK, S og Walseng,B (1993). Vassdragsundrsøkelser i Øvre Otta, friluftsliv og naturfag. NINA utredning 49: 86.

Erikstad L, Halvorsen G, Korsmo H, Bergmann HH og Walseng B (1990). Naturfaglige undersøkelser i Faulvatn-området i forbindelse med konsesjonssøknad. NINA utredning 19: 41.

Faugli PE, Fremming OR, Halvorsen G og Moss OO (1984). Sundheimsvassdraget, en naturfaglig vurdering. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo Oppdragsrapport 84/04: 52.

Fjellheim A og Raddum GG (1984). Breheimen-Stryn. Konsesjonsavgjørende ferskvannsbiologiske undersøkelser. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1984-55: 1-72.

Forseth T, Halvorsen GA, Ugedal O, Fleming I, Schartau AKL, Nøst T, Hartvigsen R, Raddum G, Mooij W og Kleiven E (1997). Biologisk status i kalka innsjøer. NINA Oppdragsmelding 508: 1-52.

Forseth T, Halvorsen GA, Ugedal O, Fleming I, Schartau AKL, Nøst T, Hartvigsen R, Raddum G, Mooij W og Kleiven E (1997). Biologisk status i kalka innsjøer - vedleggsrapport for de enkelte innsjøene. NINA Oppdragsmelding 509: 1-232.

Haaland S, Hobæk A og Raddum GG (1981). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Flåmvassdraget 1978. Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Univ. i Bergen, 35: 1-67.

Haaland S og Hobæk A (1981). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Undredalsvassdraget 1979. Rapp. Lab. Ferskvannsøkol. Innlandsfiske, Bergen, 32: 1-44.

Haaland S, Hobæk A og Raddum GG (1981). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Utlavassdraget 1979. Rapp. Lab. Ferskvannsøkol. Innlandsfiske, Bergen, 39: 1-33.

Haaland S, Hobæk A og Raddum GG (1981). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Vesteråsvassdraget 1980. Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Univ. i Bergen, 37: 1-37.

Haaland S, Hobæk A og Raddum GG (1981). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Ørstavassdraget 1977 og 1978. Rapp. Lab. Ferskvannsøkol. Innlandsfiske, Bergen, 38: 53.

Haaland S og Raddum GG (1981). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Yndesdalsvassdraget 1977. Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Univ. i Bergen, 31: 59.

Haande S, Hawley K, Skjelbred B, Kile MR, Fosse O, Schneider SC, Brænden R, Lyche-Solheim A, Jensen TC, Dimante-Deimantovica I, Walseng B, Bjørnskau K, Holtet A-M, Bergan T og Myhre M (2013). PURA: Vannområdet Bunnefjorden med Årungen og Gjersjøvassdraget, 2012. Årsrapport 2012. 152 s.

Halse TT (1973). Ferskvannsbiologiske registreringer på Nord-Møre: Sagvikvatn i Tustna, Megardsvatn Rognskogvatn i Halsa, Gravoldvatn (Storvatn), Nedre Myrholtvatn, Høglivat, Geitøyvatn og Midtgardskvernvatn i Surnadal. Landsplanen for verneverdige områder/forekomster, ferskvatn, Miljøverndepartementet, 71 s.

Halvorsen G (1973). Crustacea from the high mountain area Hardangervidda, South Norway. Rapp. Høyfjellsøkol. Forskn. Stn., Finse, Norge 1973, 2: 1-17.

Halvorsen G (1980). Planktoniske og litorale krepsdyr innenfor vassdragene Etna og Dokka. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo, Rapp. 11: 1-95.

Halvorsen G (1981). Hydrografi og evertebrater i Lyngdalsvassdraget i 1978 og 1980. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo, Rapp. 26: 1-89.

Halvorsen G (1982). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Joravassdraget. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo, Rapp. 38, I.: 1-59.

Halvorsen G (1982). Reguleringsundersøkelser i Flenavassdraget, Hedmark fylke. II. Hydrografi og dyreplankton. Rapp. Lab.Ferskv. Økol.Innlandsfiske, Oslo, 54: 64-73.

Halvorsen G (1983). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Råkåvatn-området, Lom og Sjåk, Oppland. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo, Rapp. 64: 1-43.

Halvorsen G (1983). Hydrografi og evertebrater i Kosånavassdraget 1981. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo, Rapp. 62: 1-62.

Halvorsen G (1984). Plankton og bunndyr i rennende og stillestående vann i Horgavassdraget, Buskerud. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo, Rapp. 84/07: 1-36.

Halvorsen G (1984). Reguleringsundersøkelser i Skafsåvassdraget, Telemark fylke. II. Hydrografi og dyreplankton. Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Oslo, 66: 68-80.

Halvorsen G (1985). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i vassdragene Imsa og Trya, Hedmark fylke. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo, Rapp. 82: 1-44.

Halvorsen G (1985). Hydrografi og strandlevende krepsdyr i øvre Glomma-området. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo, Rapp. 78: 1-47.

Halvorsen G (1985). Hydrografi, plankton og strandlevende krepsdyr i Kilåvassdraget, Fyresdal, sommeren 1984. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo, Rapp. 80: 1-48.

Halvorsen G (1985). Reguleringsundersøkelser i Søkkundavassdraget, Hedmark fylke. Rapp. Lab. Ferskvannsøkol. Innlandsfiske, Oslo, Del II Hydrografi og dyreplankton. 71: 47-57.

Halvorsen G (1987). Two species of Alona (Cladocera, Chydoridae) new for Norway. Fauna norv. Ser. A 8: 11-14.

Halvorsen G (2000). Undersøkelse av dyreplanktonet i Pervatn, Båtsfjord kommune. NINA upubl. notat: 1-10.

Halvorsen G, Bergstrøm R, Dons J, Erikstad L, Halvorsen R, Sloreid S-E, og Wiersdalen TA (1993). Ny E18 gjennom Bamble-naturfaglige konsekvenser. NINA opppdragsmelding 53: 1-95.

Halvorsen G og Larsen DA (1998). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Vegårvassdraget. NINA Oppdragsmelding 520: 1-29.

Halvorsen G og Pedersen O (1988). Botaniske og ferskvannsbiologiske undersøkelser i Lundetjørn-området, Sokndal kommune, Rogaland. Økoforsk Utredning 1988, 19: 1-31.

Halvorsen G, Sloreid SE, Sporsheim P og Walseng B (1994). Ferskvannsbiologiske undersøkelser av grytehullsjøene i Gardermo-området. NINA Forskningsrapport 57: 1-42.

Halvorsen G, Sloreid SE og Walseng B (1995). Effekten av kantskog for faunaen i litoralsonen. NINA Forskningsrapport 011: 1-30.

Halvorsen G, Sloreid SE og Walseng B (1995). Ferskvannsfaunaen i Dokkadeltaet før og etter kraftutbygging. NINA utredning 437: 1-111.

Hardeng G (1982). Naturfaglige og Naturvernmessige forhold i Haldensvassdraget og tilgrensende områder med norsk del av Stora Le. 148 s.

Haug A (1988). Phyto og zooplanktonundersøkelser i Granavatn, Nord-Trøndelag. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1989-1: 1-18.

Haug A og Kvittingen K (1981). Kjemiske og biologiske undersøkelser i Hammervatnet, Nord-Trøndelag sommeren 1981. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1981, 5: 1-27.

Hessen DO, Bakkestuen V og Walseng B (2007). Scale-dependent role of temperature andlake area for zooplankton diversity. Ecography 30:749-758.

Hessen DO, Bakkestuen V og Walseng B (2011). The ecological niches of Bythotrephes and Leptodora; lessons for predicting long-term effects of invasion. Biological Invasions 13: 2561-2572.

Hessen DO, Faafeng BA, Smith VH, Bakkestuen V og Walseng B (2006). Extrinsic and intrinsic controls of zooplankton diversity in lakes. Ecology 87(2):433-443.

Hessen DO og Stene F (1991). First Scandinavian record of the genus Speocyclops (Copepoda). Journal of Crustacean Biology 111: 162-165.

Hessen DO og Walseng B (2008). The rarity concept and the commonness of rarity in freshwater zooplankton. Freshwater Biology 53: 2026-2035.

Hesthagen T, Bongard T og Walseng B (2012). Plan om overføring av Sjåvasstjønn, Heimre Stemvatn og Kåbekkvatn til Nåvatn-magasinet i Mandalsvassdraget – en ferskvannsbiologisk vurdering. NINA Minirapport 396. 24 s.

Hesthagen T, Nøst T, Berger HM, Schartau AKL, Saksgård R og Fløystad L (2000). Forsøk med reetablering av abbor i forsurede innsjøer på Sørlandet. En analyse basert på fiskeutsettinger. NINA Oppdragsmelding 664: 1-30.

Hesthagen T og Walseng B (2012). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Nåvatn og Skjerkevatn i Mandalsvassdraget høsten 2011 - Fisk og krepsdyr. NINA Rapport 804. 30 s.

Hesthagen T og Walseng B (2013). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i magasinene Storevatn og Stegil i Mandalsvassdraget høsten 2012. NINA rapport 924. 35 s.

Hesthagen T og Walseng B (2014). Undersøkelser av krepsdyr og fisk i Juvatn-magasinet og Sandvatn i Mandalsvassdraget høsten 2013. NINA rapport 1003. 43 s.

Hesthagen T og Walseng B (2015). Undersøkelser av krepsdyr og fisk i fem regulerte og reguleringspåvirkede innsjøer i Mandalsvassdraget høsten 2014. NINA rapport 1127. 38 s.

Hesthagen T, Walseng B og Karlsen LR (2007). Effekter av forsuring og kalking på fisk og krepsdyr i innsjøer i Enningdalsvassdraget. Framdriftsrapport for 2006. NINA Minirapport 201: 1-26.

Hesthagen T, Walseng B og Karlsen LR (2009). Effekter av forsuring og kalking på fisk og krepsdyr i innsjøer i Enningdalsvassdraget i Østfold. Framdriftsrapport for 2008. NINA Minirapport 261. 29 s.

Hesthagen T, Walseng B og Karlsen LR (2014). Utviklingen i krepsdyrsamfunnet og abborbestanden i Brønntjern, Enningdalsvassdraget, etter avsluttet kalking. NINA rapport 858. 39 s.

Hesthagen TH, Walseng B og Karlsen LR (2015). Abbor og krepsdyr i Brönntjern i Enningvassdraget med god tilstand etter kalkslutt. pH-status: forum for sur nedbør og kalking 2015; Volum 21.(4) s. 11-12.

Hesthagen T, Walseng B, Karlsen LR og Langåker R (2007). Effects of liming on the aquatic fauna in a Norwegian watershed: why do crustaceans and fish respond differently? Water, air and soil pollution. 7: 339-345.

Hindar A, Garmo ØA, Larsen BM, Saksgård R, Bongard T, Fjellheim A, Halvorsen GA, Schneider SC, Brettum P og Walseng B (2013). Agder – status og trender. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Trondheim: Miljødirektoratet.

Hvalgård JK og Dahl K (2006). Endringer i vannkjemi og krepsdyrfauna i Lifjellområdet, Telemark, 1979 – 2005. Masteroppgave i natur-, helse- og miljøvernfag, Høgskolen i Telemark, Bø: 81 s + vedlegg.

Hov AM og Walseng B (2003). Suksesjon av ferskvannsinvertebrater i et nyetablert damsystem i Trøgstad kommune. NINA Fagrapport 74: 1-50.

Huitfeldt-Kaas H (1906). Planktonundersøgelser i norske vande. Christiania, Nationaltrykkeriet.

Huru H (1980). Hydrografi og evertebratfauna i Øvre-Bardu, Indre Troms, i 1980. Tromura, Naturvitenskap 31: 1-46.

Huru H (1981). Hydrografi og evertebratfauna i Snøfjordvassdraget, Vest-Finnmark, i 1979. Tromura, Naturvitenskap 22: 1-37.

Huru H, Strøm K-B og Aagaard K (1979). Prestvannet. ferskvannsbiologiske og ornitologiske undersøkelser 1977-79. Tromura, Naturvitenskap 7: 1-37.

Hveem B, Bekken J og Havorsen G (1984). Vurdering av botaniske, ornitologiske og ferskvannsbiologiske verdier i Dalelva. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo, Rapp. 08: 1-52.

Illies (1978). Limnofauna Europea. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New york, Swets & Zeitlinger B.V

Jensen JW (1968). Planktoniske ferskvanns-crustacea på Hitra i Sør-Trøndelag med en hydrografisk oversikt og notater om littorale crustacea (Hovedfagsoppgave i spesiell zoologi (upubl.)). Univ. i Oslo. 109.

Jensen JW (1974). En hydrografisk og biologisk inventering i Åbjøravassdraget, Bindal. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1974-4: 1-30.

Jensen JW (1977). En hydrografisk og ferskvannsbiologisk undersøkelse i Grøvuvassdraget 1974/75. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1977-1: 1-24.

Jensen JW (1978). Plankton og bunndyr i Aursjømagasinet. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1978-2: 1-31.

Jensen JW (1978). Hydrografi og evertebrater i tre vassdrag i Indre Visten. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1978-11: 1-23.

Jensen JW (1987). Faunaen i Rusasetvatn etter at vanndybden ble redusert fra 1,3 til 0,3 m. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1985-1: 20.

Jensen TC, Bongard T, Brettum P, Fjellheim A, Halvorsen GA, Hesthagen T, Hindar A, Kile MR, Saksgård R, Schneider SC, Skancke LB og Walseng B (2013). Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2012 - Atna- og Vikedalsvassdragene. NINA Minirapport 448. 35 s.

Jensen TC, Bongard T, Brettum P, Fjellheim A, Halvorsen GA, Hesthagen T, Hindar A, Kile MR, Saksgård R, Schneider SC, Skancke LB og Walseng B (2014). Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2013. Atna- og Vikedalsvassdragene. Trondheim: NINA minirapport. 35 s.

Jensen TC, Bongard T, Brettum P, Halvorsen GA, Hesthagen T, Hindar K, Saksgård R, Schneider S, Skancke LB og Walseng B (2016). Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2015. - NINA Kortrapport 22. 38 s.

Jensen TC, Bongard T, Brettum P, Halvorsen GA, Hesthagen T, Hindar K, Saksgård R, Schneider S, Skancke LB og Walseng B (2017). Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2016. NINA kortrapport 73. 30 s.

Jensen TC, Dimante-Deimantovica I, Schartau AK og Walseng B (2013). Cladocerans respond to differences in trophic state in deeper nutrient poor lakes from Southern Norway. Hydrobiologia 715: 101-112.Jonsson, B. & Yoccoz, N. (red.). Økosystemdynamikk: menneskelig påvirkning på biologisk mangfold. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. NINA Temahefte 33, 89 s. 

Jensen TC, Dimante-Deimantovica I og Walseng B (2015). Kartlegging av harpacticoide hoppekreps i ferskvann i Norge - Et kunnskapsbidrag om en dårlig kjent gruppe i norsk ferskvannsfauna – HARPOST-prosjektet, delrapport 2/2. NINA rapport 1207. 34 s.

Jørgensen I (1972). Forandringer i strukturen til planktoniske og litorale Crustacea-samfunn under gjengroing av humusvann i området Nordmarka og Krokskogen ved Oslo, korrelert med hydrografiske data. Hovedfagsoppgave i spesiell zoologi (upubl.), Univ. i Oslo: 83 s.

Kaasa H og Eie JA (1975). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Dyrvatn, Grytvatn, Grytåi og Øytjønn, Fyresdal og Nissedal, Telemark. Landsplanen for verneverdige områder/forekomster, ferskvatn, Miljøverndepartementet, 67 s.

Kambestad A, Bjørklund A og Åtland Å (1992). Grunnlagsundersøkelse av ferskvannsressuresne på One i Øygarden. Rådgivende biologer as., rapport nr. 63.

Kaste Ø, Brettum P, Kleiven E, Kroglund F, Oug E og Walseng B (1999). Store Finntjern i Aust-Agder. - Vannkjemisk og biologisk utvikling i løpet av 15 år med kalking. NIVA-rapportLNR 4046-99. 72 s.

Kaste Ø, Skancke LB, Håvardstun J, Saltveit SJ, Brabrand Å, Bremnes T, Pavels H, Kleiven E, Bongard T, Walseng B og Brettum P (2010). Bjerkreimsvassdraget. - p.50-53 in Anon. Kalking i laksevassdrag. Effektkontroll i 2009, Sammendragsrapport. DN Notat 4-2010. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim.

Kelly NE, Yan ND, Walseng B og DO Hessen (2013). Differential short- and long-term effects of an invertebrate predator on zooplankton communities in invaded and native lakes. Diversity and Distributions 2013: 306-410.

Kim N, Walseng B og Yan ND (2012). Will environmental calcium declines hinder Bythotrephes establishment success in Canadian Shield lakes? Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 69: 810-820.Koksvik, J.I. 1975. Årstidsvariasjoner og døgnrytmikk hos litorale cladocera (Crustacea) i Målsjøen, Sør-Trøndelag. Hovedfagsoppgave i zoologi (upubl.), Univ. i Trondheim: 130 s.

Koksvik JI (1976). Hydrografi og evertebratfauna i Vefsnavassdraget i 1974. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1976-4: 1-96.

Koksvik JI (1977). Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Saltfjell-/Svartisområdet. Del I. Stormdalen, Tespdalen og Bjøllådalen. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1977-2: 1-58.

Koksvik JI (1977) Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Saltfjell-/Svartisområdet. Del II. Saltdalsvassdraget. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1977-16: 1-62.

Koksvik JI (1978). Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Saltfjell-/Svartisområdet. Del III. Vassdrag ved Svartisen. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1978-5: 1-57.

Koksvik JI (1978). Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Saltfjell-/Svartisområdet. Del IV. Stormdalen, Beiarvassdraget. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1978-9: 1-66.

Koksvik JI (1978). Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Saltfjell-/Svartisområdet. Del V. Misværvassdraget. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1978-12: 1-43.

Koksvik JI og Arnekleiv JV (1992). Verneplan IV, Ferskvannsbiologiske data fra et utvalg vassdrag i Troms og Finnmark. Notat fra Zoologisk avdeling, Univ. Trondheim 1992 7: 1-31.

Koksvik JI, Arnekleiv JV, Haug A og Jensen JW (1990). Ferskvannsbiologiske undersøkelser og vurdering av 21 vassdrag i Nordland. Universitetet i Trondheim, Vitenskapmuseet, Rapport, Zoologisk serie 1990-5: 1-98.

Koksvik JI og Dalen T (1977). Kobbelv og Sørfjordvassdreget i Sørfjord og Hamarøy kommuner. Foreløpig rapport fra ferskvannsbiologiske undersøkelser i 1977. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1977-18: 1-43.

Koksvik JI og Dalen T (1979). Hydrografi og ferskvannsbiologi i Krutvatn og Krutåga, Hattfjelldal kommune. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1979-10: 1-45.

Koksvik JI og Dalen T (1980). Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Hellemoområdet, Tysfjord kommune. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1980-10: 1-57.

Koksvik JI og Haug A (1981). Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Verdalsvassdraget 1979. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1981-4: 67.

Koksvik JI og Nøst T (1981). Gaulavassdraget i Sør-Trøndelag og Hedmark fylker, Ferskvannsbiologiskee undersøkelser i forbindelse med midlertidig vern. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1981-24: 1-96.

Kvikne A (1977). Planktoniske ferskvannscrustaceer i Rørosdistriktet, Sør-Trøndelag, med hydrografi (Hovedfagsoppgave i zoologi (upubl.)). Univ. i Trondheim: 112 s.

Langeland A (1972). A Comparison of the Zooplankton communities of Seven Mountain Lakes ner Lillehammer. Norw. J. Zool. 20: 213-226.

Langeland A (1974). Fiskeribiologiske undersøkelser i Frøyningsvassdraget, Namskogan 1974. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1974-16: 1-23.

Langeland A (1974). Long-term changes in the plankton of Lake Tyrifjord, Norway. Norw. J. Zool. 22: 207-219.

Langeland A (1978). Effects of fish predation on the zooplankton of ten Norwegian lakes. Verh. Internat. Verein. Limnol. 20: 2065-2069.

Langeland A og Reinertsen H (1981). Phyto- og zooplankton-undersøkelser i Jonsvatnet. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1981-26: 1-19.

Larsen DA (1982). Populasjonsdynamikk til zooplankton i Fievann, et mixotroft kystvannn i Aust-Agder, med spesiell vekt på konkurranse og predasjon som regulerende faktorer. Hovedfagsoppgave i spesiell zoologi, Univ. Oslo: 1-166.

Lygren H (1975). Inventering av verneverdige områder i Møre og Romsdal. Upublisert rapport, Miljøverndeåpartementet. MD UPUB Landsplan/Møre & Romsdal

Museth J, Johnsen SI, Walseng B, Hanssen O og Erikstad L (2011). Managing biodiversity of floodplains in relation to climate change. International Journal of Climate Change Strategies and Management 3(4): 402-415.

NIVA (1972). Nordmarkvassdraget. Regionallimnologisk undersøkelse og virderinger vedrørende overføring av vann fra Randsfjorden/Hurdalssjøen. NIVA-Rapport O-69/70: 1-192.

NIVA (1982). Glåma i Hedmark. Delrapport om dyreplankton. Undersøkelser i tidsrommet 1978-80. Rapp., 13/84: 1-58.

NIVA (1983). Namsenvassdraget, basisundersøkelser 1981-82. Rapp., 113/83: 1-151.

NIVA (1985). Overvåking av Orrevassdraget. Hovedrapport 1979-83. Rapp. 191A/85: 1-128.

NIVA (1988). Planktoniske og littorale småkreps i forsura vatn i Oslomarka. Rapp, E-86608: 1-48.

NIVA (1996). Storwartz-prosjektet. Dokumentasjon av gruvedriftens påvirkning av miljøet. Del II: Biologiske undersøkelser i Hittervassdraget. Rapp 3473-96: 1-72.

Nøst T (1981). Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Drivavassdraget 1979-80. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1981-10: 1-77.

Nøst T (1981). Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Garbergelvas nedslagsfelt. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1981-23: 1-44.

Nøst T (1981). Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Istravassdraget 1980. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1981-14: 1-48.

Nøst T (1981). Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkesler i Todalsvassdraget. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1981-12: 1-55.

Nøst T (1982). Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Høylandsvassdraget. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1982-2: 1-59.

Nøst T (1982). Hydrografi og ferskvannsevertebrater i Raumavassdraget 1982. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1983-2: 74.

Nøst T (1982). Hydrografi og ferskvannsevertebrater i Sandøla/Luruvassdragene i forbindelse med planlagt kraftutbygging. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1982-8: 1-86.

Nøst T (1984). Hydrografi og evertebrater i Indre Visten, Nordland fylke, 1982-83. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1984-4: 1-69.

Nøst T og Arnekleiv JV (1983). Fiskeribiologiske og ferskvannsfaunistiske undersøkelser i Meisalvassdraget. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1983-1:1-25.

Nøst T, Kashulin N, Schartau AKL, Lukin A, Berger HM og Sharov A (1997). Impacts of pollution on freshwater communities in the border region between Russia and Norway. III. Monitoring lakes 1990-96. NINA Fagrapport 29: 1-37.

Nøst T og Koksvik JI (1980). Ferskvannsbiologiske og hydrografske undersøkelser i Nesåvassdraget 1977-78. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1980-8: 1-52.

Nøst T og Koksvik JI (1981). Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Ognavassdraget 1980. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1981-25: 1-53.

Nøst T og Koksvik JI (1981). Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Snåsavassdraget 1980. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1981-19: 1-54.

Nøst T og Koksvik JI (1981). Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Sørlivassdraget 1979. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1981-2: 1-52.

Nøst T, Schartau AK og Berger HM (1995). Samarbeidet Norge-Russland ferskvannsbiologiske undersøkelser i grensevassdrag 1995. NINA - Oppdragsmelding 432: 1-21.

Nøst T, Yakovlev V, Berger HM, Kashulin N, Langeland A og Lukin A (1990). Impacts of pollution on freshwater in the border region between Russia and Norway; I. Preliminary study in 1990. NINA Forskningsrapport 26: 1-41.

Næss TH (1985). En undersøkelse av zooplanktonsamfunnene i Vormelitjern og Søndeledpollen, en limnisk og en marin lokalitet ved Søndeled i Aust-Agder. Hovedfagsoppgave i spesiell zoologi, Univ. Oslo: 1-225.

Næss T og Nilssen JP (1991). Life cycle dynamics of a Cyclops strenuus (Crustacea, Copepoda) population with unusual diapause and reproductive characteristics. Arch. Hydrobiol. 122(3): 323-334.

Olofsson O (1917). Beitrag zur Kenntnis der Harpacticiden-Familien Ectinosomidae, Canthocamptidae (Gen. Maraenobiotus) und Tachidiidae nebst Beschreibungen einiger neuen und wenig bekannten, arktischen Brackwasser- und Süsswasser-Arten. Zool Bidr Upps. 6:1–39.

Olofsson O (1918). Studien über die Süsswasserfauna Spitzbergens. Zool Bidr Upps. 6:183–646.

Raddum GG OG Fjellheim A (1983). Konsesjonsavgjørende undersøkelser i ferskvannsbiologi i Jørpelandsvassdraget, Rogaland. Rapp. Lab. Ferskvannsøkol. Innlandsfiske, Univ. i Bergen, 51: 1-21.

Raddum GG og Fjellheim A (1984). Etnevassdraget, konsesjonsavgjørende ferskvannsbiologiske undersøkelser. Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Univ. i Bergen, 56: 48.

Reinertsen H og Langeland A (1981). Kjemiske og biologiske undersøkelser i Leksdalsvatn og Hoklingen, Nord-Trøndelag sommeren 1980. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1981-11: 1-32.

Rognerud S og Skogheim OK (1975). En limnologisk befaring av innsjøer på Jæren i 1974. Rapport til MD, juni 1975. Oslo 4 juni 1975

Rolfsen O (1983). En sammenligning av zooplanktonsamfunnene i vassdraget furusjøen, Gåsvatnet og Kreklingen i Rennebu, med hydrografi. Hovedfagsoppgave i spesiell zoologi, Univ. Oslo

Sandlund OT (2007). Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag. NINA Temahefte 35: 1-80.

Sandlund OT (ed.), Bongard T, Brettum P, Finstad AG, Fjellheim A, Halvorsen GA, Halvorsen G, Hesthagen T, Hindar A, Papinska K, Saksgård R, Schartau AK, Schneider S, Skancke LB, Skjelbred B og Walseng B (2010). Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – samlerapport 2010. Atna- og Vikedalsvassdragene. NINA Rapport 598. 146 s.

Sandlund OT og Halvorsen G (1980). Hydrografi og evertebrater i elver og vann i Kynnavassdraget, Hedmark, 1978. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo. Rapp. 14: 1-80.

Sandlund OT, Linløkken A, Gjelland KØ, Johnsen SI, Rognerud S, Museth J, Dokk JG, Garmo ØA og Walseng B (2014). Fiskesamfunnet i Osensjøen, Trysil og Åmot kommuner Hedmark. Status i 2013 og endringer siden 1970-åra. NINA rapport 1046. 54 s.

Sars GO (1862). Oversigt af de indenlandske Ferskvandscopepoder. Forh. Vidensk. Selsk. Christ.: 212-262.

Sars GO (1863)a. Oversigt af de indenlandske Ferskvandscopepoder. Christiania: ForhVidensk-Selsk Kristiania.

Sars GO (1863)b. Om en i Sommeren 1862 foretagen zoologisk Reise i Christianias og Trondhjems Stifter. Christiania: Johan Dahl. J. Chr. Gunderstens Bogtrykkeri.

Sars GO (1864). Beretning om en i Sommeren 1863 foretagen Reise i Christiania Stift. Christiania, Johan Dahl.

Sars GO (1889). Oversigt af Norges Crustaceer, med foreløbige Bemærkninger over de nye eller mindre bekjendte Arter. II. (Branchiopoda-Ostracoda-Cirripedia). Forh. Vitensk. Selsk. Krist. 1890(1):v 1-80.

Sars GO (1891). Oversigt av Norges Crustaceer med foreløbige Bemærkninger over de nye eller mindre bekjendte arter. Forh. Vidensk. Selsk. Krist. 1890 1: 1-80.

Sars GO (1896). Fauna Norvegiae 1. Phyllocarida og Phyllopoda. Christiania. 140 s. + 20 Tavler.

Sars GO (1903). An account of the Crustacea of Norway. IV Copepoda, Calanoida. Bergen, 171 s.

Sars GO (1918). An account of the Crustacea of Norway. VI Copepoda, Cyclopoida. Bergen, 225 s.

Sars GO (1921). An account of the Crustacea of Norway. Suppl. Vol. VII. Copepoda. Christiania: A. Cammermeyer.

Sars GO (1993). On the freshwater crustaceans occuring in the vicinity of Christiania. Bergen, John Grieg Produksjon A/S.

Schartau AKL, Aagaard K, Jensen AJ, Bongard T, Saksgård R og Reinertsen H (2005). Målsjøen 30 år etter – forringelse av vannkvaliteten har ført til kaskadeeffekter på ferskvannssamfunnene, s. 59-65. - I. Jonsson, B. & Yoccoz, N. (red.). Økosystemdynamikk: menneskelig påvirkning på biologisk mangfold. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. NINA Temahefte 33, 89 s.

Schartau AK, Brettum P, Fiske P, Hesthagen T, Johansen SW, Mjelde M, Raddum GG, Skjelkvåle BL Saksgård R og Skancke LB (2006). Referansevassdrag for effektstudier av sur nedbør. Kjemiske og biologiske forhold I Bondalselva og Visavassdraget, Møre og Romsdal, 2002-2006. NINA Rapport 199, 99 s.

Schartau AKL, Dervo B, Halvorsen G, Hanssen O, Sloreid S-E, Stabbetorp O, Østdahl T, Andersen O og Berger HM (2005). Dammer og evjer på elvesletter – effekter av inngrep på biologisk mangfold, s. 73-77. - I Heggberget, T.M. & Jonsson, B. (red.). Landskapsøkologi: arealbruk og landskapsanalyse. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. NINA Temahefte 32, 100 s. 

Schartau AK, Fjellheim A, Garmo ØA, Halvorsen GA, Hesthagen TH, Saksgård RJ, Skancke LB og Walseng B (2016). Effekter av langtransporterte forurensinger i norske innsjøer – forsuringstilstand og trender. Inkludert nye overvåkingsdata fra 2012-2014. Miljødirektoratet. 182 s.

Schartau AK, Fjellheim A, Walseng B, Skjelkvåle BL, Framstad E, Halvorsen GA, Kålås JA, Nordbakken J-F, Yttri KE, Andreassen K, Skancke LB, Clarke N, Saksgård R, Manø S, Solberg S, Jensen TC, Økland T, Høgåsen T, Hesthagen T, Timmermann V og Aas W (eds.) (2010). Overvåking av langtransporterte forurensninger 2009. Sammendragsrapport (TA-2663/2010). - SPFO-rapport 1073-2010. 86 s. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo.

Schartau AK, Fjellheim A, Walseng B, Skjelkvåle BL, Halvorsen GA, Skancke LB, Saksgård R, Solberg S, Jensen TC, Høgåsen T, Hesthagen T, Aas W og Garmo Ø (2010). Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2009. (TA-2696/2010). - SPFO-rapport 1078-2010. 160 s. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo.

Schartau AK, Halvorsen G og Walseng B (2008). Effekter på krepsdyr. – s. 51-58 i Skjelkvåle BL. (ed.) Overvåking av langtransporterte forurensninger 2007. Sammendragsrapport. Statlig program for forurensningsovervåking. Rapport 1032-2008. Statens forurensningstilsyn, Oslo.

Schartau AK, Halvorsen G og Walseng B (2009). Effekter på krepsdyr. - s. 52-59 i Skjelkvåle BL. Overvåking av langtransporterte forurensninger 2008. Statlig program for forurensningsovervåking. Rapport 1050-2009. Statens forurensningstilsyn, Oslo.

Schartau AKL, Hesthagen T og Aastorp GL (1995). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i midtnorske fjellområder i 1993. NINA Oppdragsmelding 353: 1-27.

Schartau AKL, Hobæk A, Halvorsen G, Brettum P, Bongard T, Mjelde M, Hanssen O, Andersen T, Muniz IP og Sloreid S-E (2002). Dammer i et bylandskap: biologisk mangfold og trusselfaktorer, s. 51-67. - I Felles instituttprogram. Virkninger av forurensninger på biologisk mangfold: Vann og vassdrag i by- og tettstedsnære områder. Sluttrapport 1997-2001. NINA Temahefte 19, NIVA lnr. 4539-2002: 1-80.

Schartau AK, Jensen TC og Walseng B (2011). Effekter på krepsdyr. - s. 53-60 in Skjelkvåle BL (ed.) Overvåking av langtransporterte forurensninger 2010. Sammendragsrapport (TA-2792/2011). Statlig program for forurensningsovervåking. Rapport 1093-2011. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo.

Schartau AK, Jensen TC og Walseng B (2012). Planktoniske og litorale krepsdyr. - p. 78-79 in Schartau AK, Fjellheim A, Walseng B, Skjelkvåle BL, Halvorsen GA, Skancke LB, Saksgård R, Manø S, Solberg S, Jensen TC, Høgåsen T, Hesthagen T, Aas W og Garmo Ø (eds.). Overvåking av langtransporterte forurensninger 2011. Årsrapport - Effekter (TA-2934/2012). Statlig program for forurensningsovervåking. Rapport 1122/2012. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo.

Schartau AKL, Langeland A, Wilmann B, Aagaard K og Berger HM (1994).  Biologiske undersøkelser i Soenehkejavrie, Skarddørsjøene og Vigeltjønna med nedbørsfelt, Sør-Trøndelag 1992-93. NINA Oppdragsmelding 312: 1-35.

Schartau AKL, Sandlund OT, Brabrand Å, Breistein J og Saksgård R (1993).  Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tunevannet 1991-92. Tiltak for å bedre vannkvaliteten. NINA Oppdragsmelding 256: 1-24.

Schartau AK, Sjøeng AMS, Fjellheim A, Walseng B, Skjelkvåle BL, Halvorsen GA, Halvorsen G, Skancke LB, Saksgård R, Solberg S, Høgåsen T, Hesthagen T og Aas W (2009). Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2008. Statlig program for forurensningsovervåking 1057-2009. 163 s. Statens forurensningstilsyn (SFT), Oslo.

Schartau AK, Solheim AL, Bongard T, Bækkelie KA, Dahl-Hansen G, Dokk JG, Edvardsen H, Gjelland KØ, Hobæk A, Jensen TC, Jonsson B, Mjelde M, Molversmyr Å, Persson J, Saksgård RJ, Sandlund OT, Skjelbred B og Walseng B (2017). ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer 2016. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften. NINA rapport 1369. 175 s.

Schartau AK, Walseng B og Halvorsen G (2008). Planktoniske og litorale krepsdyr. - s. 75-76 i Skjelkvåle BL. Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - effekter 2007. Statlig program for forurensningsovervåking. Rapport 1036-2008. Statens forurensningstilsyn, Oslo.

Selnes IH og Ørsland E (2006). Endringer i vannkjemi og krepsdyrfauna i Sjåvatnområdet, Telemark (1979 – 2005) (Masteroppgave i natur-, helse- og miljøvernfag). Høgskolen i Telemark, Bø: 86 s + vedlegg.

Skov A (1985). Livssyklus og tetthetsvariasjoner til zooplankton i et skogstjern, Store Finnetjern, Gjerstad, Vest-Agder 1980-82. Hovedfagsoppgave i spesiell zoologi, Univ. Oslo: 131.

Skrindo LL (1983). Studie av livvssyklus til Cyclops scutifer Sars i Svarttjern, Ål kommune, Buskerud fylke. Upubl. hovedfagsoppgave i spesiell zoologi, Universitetet i Oslo.68 s.

Spikkeland I (1977). Acidotrofe vann og dammer i Bygland, Aust-Agder. En undersøkelse av hydrografi og limnetiske og litorale crustacesamfunn. Hovedfagsoppgave i spesiell zoologi, Universitetet i Oslo: 118 s.

Spikkeland I (1979). Hydrografi og evertebrater i innsjøer i Tovdalsvassdraget. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo, Rapp. 8: 1-93.

Spikkeland I (1980). Hydrografi og evertebrater i vassdragene i Sjåvatnområdet, Telemark. 1979. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo. Rapp. 18: 1-49.

Spikkeland I (1980). Hydrografi og evertebratfauna i vasssdragene på Lifjell, Telemark 1979. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo. Rapp. 19: 1-55.

Spikkeland I (1983). Hydrografi og evertebratfauna i Sokndalsvassdraget. Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo, Rapp. 65: 1-79.

Spikkeland I (1998). Dammer i Askim - Hydrografi og dyreliv. Natur i Østfold, in press.

Steine I (1972). Strondavassdraget, Voss 1969-71. Rapport nr 5. Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Univ. i Bergen: 1-163.

Steine I (1974). Aurlandssvassdraget. Faunistisk-økologiske undersøkelser 1966-73. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1974-9: 1-87.

Stokker R, Walseng B, Braskerud B, Brittain J, Dolmen D og Sloreid SE (1999). Artsmangfold i to syv år gamle fangdammer i Haldenvassdraget med forskjeller i vannkvalitet. NINA Fagrapport 034: 1-48.

Støen H (1972). Zooplanktonsamfunnet (Crustacea) gjennom året i seks tjern i kontakt med Ådalselven (Sør-Norge) (Hovedfagsoppgave i spesiell zoologi). Univ. Oslo: 88 s.

Walseng B (1989). Ferskvannsundersøkelser i 8 vassdrag i midtre deler av Nordland. NINA Utredning 3: 1-49.

Walseng B (1990). Ferskvannsbefaringer i 13 vassdrag i Oppland og Hedmark. NINA Utredning 16: 1-61.

Walseng B (1990). Ferskvannsbefaringer i 6 vassdrag i Vest-Agder og Aust-Agder. NINA Utredning 9: 1-46.

Walseng B (1990). Verneplan IV- Vurdering av vassdrag i Sør-Trøndelag fylke som tilhører Glommavassdraget, med befaring i Hitteråa. NINA oppdragsmelding 48: 1-21.

Walseng B (1991). Verneplan IV. Ferskvannsbiologiske befaringer i seks kystvassdrag i Nordland. NINA Utredning 23: 1-33.

Walseng B (1993). Verneplan I og II, Rogaland Krepsdyrundersøkelser. NINA Oppdragsmelding 222: 1-33.

Walseng B (1994). Alona spp. in Norway: Distribution and ecology. Verh. Internat. Verein. Limnol. 25: 2358-2359.

Walseng B (1994). Verneplan I og II, Østfold - Krepsdyrundersøkelser. NINA oppdragsmelding 304: 26.

Walseng B (1996). Krepsdyr- og bunndyrfaunaen i en rensepark på Jæren med syv fangdammer. Vann 2 - 96: 298-305.

Walseng B (1996). Acanthodiaptomus tibetanus DADAY, 1908 (Copepoda, Calanoida, Diaptomidae): New records of a very rare species. Crustaceana 69 (7): 868-877.

Walseng B (1998). Occurence of Eucyclops species in acid and limed water. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 26: 2007-2012.

Walseng B (2004). Bjerkreimvassdraget -Krepsdyr i Bjerkreimvassdraget - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 2003. DN-Notat 2004-2, s. 134-136.

Walseng B (2004). Lygna - 5 Krepsdyr - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 2003. DN-Notat 2004-2, s. 95-97.

Walseng B (2006). Arendalsvassdraget  - 4 Zooplankton og littorale krepsdyr - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 2005. DN-Notat 2006-1, s. 17-19.

Walseng B (2008). Bjerkreimsvassdraget. 5. Krepsdyr. - p. 14-16 in Anon. Kalking i laksevassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2007. DN Notat 2-2008. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim.

Walseng B, Andersen T, og Hessen DO (2015). Higher zooplankton species richness associated with an invertebrate top predator. Freshwater Biology 60(5): 903-910.

Walseng B og Bongard T (2001). Invertebratundersøkelser i kalkete og ukalkete deler av Lyngdalsvassdraget 1978-1998/90). NINA oppdragsmelding 707: 1-35.

Walseng B, Brandrud TE, Gausemel G, Lierhagen S og Tufto A (2002). Krepsdyr i 12 kransalgesjøer på Hadeland (Lunner og Gran kommuner, Oppland fylke langs en trofi-gradient. NINA Fagrapport 057: 1-46.

Walseng B, Brittain JE og Halvorsen G (1987). Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen - limnologiske befaringer, september 1985 og juli 1986. - Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo. Rapp. 104: 1-78.

Walseng B, Eie JA og Halvorsen G (1991). Utbredelsen til ferskvannskrepsdyr (cladocerer og copepoder i Lofoten og Vesterålen. NINA Forskningsrapport 12: 1-75.

Walseng B, Hagmann E, Halvorsen G og Sloreid SE (1995). Krepsdyr- og bunndyrfaunaen i en rensepark på Jæren med syv fangdammer - et pilotprosjekt. NINA Oppdragsmelding 336: 19.

Walseng B og Halvorsen G (1987). Biologiske undersøkelser i forbindelse med reguleringsplanene for Moksavassdraget i Øyer, Oppland fylke. II. Vannkjemi og krepsdyr. - Rapp. Lab.Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Oslo, 95: 1-13.

Walseng B og Halvorsen G (1987). Vannkjemi og krepsdyr i Åbjøra og Reinavassdraget, Oppland fylke. - Kontaktutv. vassdragsreg., Univ. Oslo, Rapp. 113: 1-55.

Walseng B og Halvorsen G (1989). Krepsdyrundersøkelser i forbindelse med byggingen av Napetjern kraftverk. Økoforsk Utredning 1988, 15: 1-41.

Walseng B og Halvorsen G (1991). Verneplan IV. Ferskvannsbefaringer i 5 vassdrag i Oppland og Buskerud. NINA Utredning 22: 1-35.

Walseng B og Halvorsen G (1993). Verneplanstatus i Troms og Finnmark med fokusering på vannkjemiske forhold og krepsdyr. NINA Utredning 54: 1-97.

Walseng B og Halvorsen G (1995). Rorevassdraget - effekt av kalking. Krepsdyrundersøkelser 1993. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1993. DN-Notat 1995-2, s. 101-107.

Walseng B og Halvorsen G (1996). Vannlopper. - I Aagaard, K. & Dolmen, D., red. Limnofauna norvegica, katalog over norsk ferskvannsfauna., Tapir, Trondheim. s. 95-99.

Walseng B og Halvorsen G (1996). Hoppekreps. - I Aagaard, K. & Dolmen, D., red. Limnofauna norvegica, katalog over norsk ferskvannsfauna., Tapir, Trondheim. s. 103-107.

Walseng B og Halvorsen G (2005). Littoral microcrustaceans as indices of throphy. Verh. Internat. Verein. Limnol. 29:827-829

Walseng B, Halvorsen G og Schartau AKL (1994). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Kvenna. NINA Oppdragsmelding 321: 33.

Walseng B, Halvorsen G og Sloreid SE (1993). Ferskvannsundersøkelser i Saudaområdet. NINA Utredning 40: 1-71.

Walseng B, Halvorsen G og Sloreid SE (2001). Littoral microcrustaceans (Cladocera and Copepoda) as indices of recovery of a limed water system. Hydrobiologia 450:159-172.

Walseng B, Halvorsen G, Sporsheim P og Sloreid SE (1994). Nidelva - undersøkelser før kalking. Krepsdyr og bunndyrundersøkelser - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1993. DN-Notat 1995-2, s. 129-136.

Walseng B, Halvorsen G, Huru H, Nøst T og Schartau AKL (1996). Acanthodiaptomus tibetanus Daday, 1908 Calanoida; Diaptomidae: New records of a very rare species. Crustaceana 69: 868-875.

Walseng B og Hansen H (1995). Krepsdyr og bunndyr i sure vann i Østfold. NINA oppdragsmelding 335: 1-29.

Walseng B og Hesthagen T (2010). En historisk dokumentasjon av de ferskvannsbiologiske forholdene i Nordre Boksjø, Enningdalsvassdraget. NINA Rapport 617. 45 s.

Walseng B og Hesthagen T (2012). Enningdalsvassdraget, en ferskvannsbiologisk dokumentasjon.Del 1- Krepsdyr. NINA Rapport 827. 54 pp.

Walseng B, Jonsson B, Often A og Reitan O (2006). Biologiske undersøkelser i forbindelse med ny reguleringsplan for Brønnøy Kalk AS. NINA-rapport 218: 1-46.

Walseng B og Karlsen LF (1997). Reetablering av forsuringsfølsomme invertebrater etter kalking av ferskvann i Østfold. NINA Oppdragsmelding 490: 32.

Walseng B og Karlsen LR (2001). Planktonic and littoral microcrustaceans as indices of recovery in limed lakes in S.E. Norway. Water, air and soil pollution. 130:1313-1318.

Walseng B og Karlsen LR (2009). Endring i krepsdyr- og fiskefaunaen etter kalking i syv vann i Østfold. - NINA Rapport 469. 47 s.

Walseng B og Karlsen LR (2017). Undersøkelse av dyreplankton og fisk i et utvalg vann i Østfold etter avsluttet kalking. NINA rapport 1372. 62 s.

Walseng B og Often A (2004). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i forbindelse med planlagte inngrep i Innervatnet, Brønnøy kommune. NINA oppdragsmelding 845: 1-26.

Walseng B, Raddum GG, Saksgård R og Schartau AK (1995). Ferskvannsbiologiske undersøkesler i Kvenna1995 med fokus på indikatorarter som redskap i forsuringsforskningen. NINA oppdragsmelding 433: 36.

Walseng B og Sloreid SE (1990). Ferskvannsbefaringer i 19 vassdrag i Telemark og Buskerud. NINA Utredning 15: 1-56.

Wærvågen SB (1985). En limnologisk studie av Gjerstadvatn i Aust-Agder med spesiell vekt på zooplanktonsamfunnets livshistorier og populasjonsdynamikk (Hovedfagsoppgave i spesiell zoologi). Univ. Oslo: 177 s.