Visste du at det finnes hele femti arter av øyenstikkere i Norge? Og at flere av dem flyr om høsten? Over ser du åtte av artene du kan finne nå. Klikk på den enkelte for å få vite mer om den.

Øyenstikkere, ordenen Odonata, er store og lett gjenkjennelige insekter. I Norge har vi to underordener: vannymfer (Zygoptera) og libeller (Anisoptera). De to gruppene skilles blant annet ved at vannymfene er i stand til å legge vingene bakover langs kroppen i hvile. Vannymfene er også generelt mindre og spinklere bygget enn libeller.

Hvilken av de femti artene har du funnet?

Nå er det ei fin tid for å lete etter øyenstikkere ved vann, myrpytter og bekker. Klegg, mygg og andre bitende insekter har begynt å roe seg ned og det kan enda bli varmt i sola. Selv om mange arter kun flyr om våren eller tidlig på sommeren, er det noen som er aktive utover høsten.

Finner du en øyenstikker er det teoretisk sett minst femti arter det kan være, og mange arter er svært like. I vår tjeneste Arter på nett finner du en bestemmelsesnøkkel til alle øyenstikkere i Norge og noen til. Nøkkelen er et verktøy som kan hjelpe deg med å finne frem til hvilken art du har funnet.

Slik ser startsiden til øyenstikkernøkkelen ut. Prøv den her:

Registrer funnet ditt i Artsobservasjoner

Når du er sikker på hvilken art du har funnet, registrerer du funnet ditt i Artsobservasjoner.no. Der kan alle registrere observasjoner av planter, dyr og sopper i Norge.

Artsobservasjoner er et viktig verktøy for både profesjonell og ideell registreringsaktivitet, og er en unik kilde til kunnskap. Dataene brukes blant annet av forskere og forvaltning i Norge, og bidrar til å se trender og utviklingstrekk i naturmangfoldet.

Kontaktpersoner

Arter på nett:
Åslaug Viken, Artsdatabanken
Epost: aslaug.viken@artsdatabanken.no
Mobil: 918 97735

Bestemmelsesnøkler:
Wouter Koch, Artsdatabanken
E-post: wouter.koch@artsdatabanken.no
Mobil: 471 61 982

Artsobservasjoner:
Toril Loennechen Moen, Artsdatabanken
E-post: toril.moen@artsdatabanken.no
Mobil: 411 20 689

Øyenstikkere:
Hallvard Elven, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
E-post: hallvard.elven@nhm.uio.no
Telefon: 22 85 18 83