Synergus pallipes er inkvilin og danner ikke egne galler. Den benytter flere gallvepsarter som verter. I Norge er arten utbredt på Østlandet.

Kjennetegn

Hunn: Antennene er gulbrune. Andre antenneledd (pedicellus) er lengre enn bredt og tredjeleddet er langt og rett. Det er 14 antenneledd til sammen. Hodet er svart med mikrostruktur («rugos»). Det er et tydelig avgrenset gult munnparti, og den har brune kjever og lyse palper. Mellomkroppen er svart med en tydelig fure (pronotal carina) som går på tvers mellom ryggflaten og propodeum. Oversiden har sterk «rugos» struktur. Det er full lengde på notaulier, og ca. 3/4 lengde på midtfura. Vingeskjellene (tegulae) er brune. Skutellet har sterk skulptuering med adskilte skutellgroper. Mesopleuron med langsgående stripestruktur i øvre og nedre del. Beina er brune, men lysere rundt leddene. Vingene med lysegule ribber og jevn behåring. Radialcellen er lukket. Bakkroppen er mørk nøttebrun med en lysere underside, og den er skinnende og tydelig punktuert. Lengde: 2,5–2,8 mm.

Hann: Ligner hunnen, men med 15 antenneledd. Tredje antenneledd er tydelig større mot enden, ca. dobbelt så langt som fjerde ledd. Lengde: 1,8–2,5 mm.

Vertsforhold

Utbredelse

Finnes trolig der vertsartene er utbredt i Norge. Registrerte funn fra Østlandet.

Forvekslingsarter

Det hersker stor usikkerhet om artsfordelingen i slekten SynergusSynergus apicalis og S. tibialis er to svært like arter som heller ikke kan skilles fra hverandre ved bruk av DNA-strekkoding. Det er åpenbart behov for en revisjon og dypere studier på denne artsgruppen.