Synergus pallicornis er inkvilin og danner ikke egne galler. Den har flere gallvepsarter den benytter som verter. Hodet på denne arten sett forfra er mer trapesformet enn andre nærstående arter. Arten er relativt vanlig i Sør-Norge.

Kjennetegn

Hodet hos Synergus pallicornis er mer trapesformet enn hos de andre Synergus-artene.

Hunn: Antennene har 14 antenneledd, er gule, lange og hårete og har et andreledd som er like langt som bredt. Tredjeleddet er dobbelt så langt som fjerdeleddet. Hodet er brunlig med hvit behåring. Mellomkroppen er mørkebrun til gulbrun og har en skinnende ryggside med lyse hår og grove tverrgående riller. Notauliene har full lengde med ca. 2/3 lang midtfure imellom. Vingeskjellene (tegulae) er brune. Skutellet er hårete med ruglete struktur og adskilte skutellgroper. Mesopleuron er skinnende med langsgående struktur i øvre og nedre del. Beina er gulbrune. Vingene har lyse ribber og hår og en lukket radialcelle. Bakkroppen er ganske rund og skinnende nøttebrun. Relativt lang petiole og noe punktuering i enden av hovedsegmentet. Lengde 1,6–2,9 mm.

Hann: Ligner hunnen, men har 15 antenneledd hvor tredjeleddet er noe bøyd og bredere mot ytterkant av leddet. Tredjeleddet er dobbelt så langt som fjerde ledd (F2). Lengde 1,5–2,2 mm.

Vertsforhold

Arten er inkvilin hos Cynips divisa, C. longiventris og C. quercusfolii.

Utbredelse

Finnes trolig der vertsartene er utbredt i Norge. Registrerte funn fra Østlandet.

Forvekslingsarter

Det hersker stor usikkerhet om artsfordelingen i slekten Synergus, og mange arter lar seg ikke skille ved DNA-strekkoding. Det er åpenbart behov for en revisjon og dypere studier på denne artsgruppen.