Synergus incrassatus er inkvilin og danner ikke egne galler. Den benytter flere gallvepsarter som verter. Lengden av midtfura på mellomkroppens overside er 1/2 til 3/4 av den fulle lengden. Arten følger trolig vertenes utbredelse i Norge.

Kjennetegn

Hunn: Antennene har 14 antenneledd, er mørkegule med et rundt pedicellus og langt smalt tredjeledd. Hodet har brungul eller gyllen farge. I underkant av øynene er det noe lysere farge. Munndelene er gule. Mellomkroppen er brunsvart og skinnende, med en hårete ryggside med tverrgående riller og komplett lengde på notauliene. Mellom notauliene er en smal midtfure med 3/4 lengde. Vingeskjellene (tegulae) er gylne. Skutellet har tett ruglete skulptuering. Skutellgropene er blanke. Mesopleuron har svakt langsgående struktur. Bakkroppen har tett punktering i bakkant. Beina er hårete og mørkegule med noe lysere partier rundt leddene. Vingene har lyse gjennomsiktige ribber og jevn lys behåring. Radialcellen er lukket. Lengde 2,5–3,9 mm.

Hann: Ligner hunnen, men har 15 antenneledd. Tredje antenneledd er noe bøyd, og bredt i enden og dobbelt så langt som fjerdeleddet. Lengde 2,2–3,2 mm.

Vertsforhold

Registrerte verter er Andricus quercuscorticis, A. quercusradicis, A. sieboldi.

Utbredelse

Finnes trolig der vertsartene er utbredt i Norge.

Forvekslingsarter

Det hersker stor usikkerhet om artsfordelingen i slekten Synergus, og mange arter lar seg ikke skille ved DNA-strekkoding. Det er åpenbart behov for en revisjon og dypere studier på denne artsgruppen.