Synergus gallaepomiformis er inkvilin og danner ikke egne galler. Den har flere gallvepsarter den benytter som verter. Hodet på denne arten er tofarget med en lysere nedre del. Arten er vanlig i Sør-Norge.

Kjennetegn

Hunn: Antennene er gule og med 14 antenneledd. Det andre antenneleddet (pedicellus) er spesielt kort, samt at tredjeleddet er rett. Hodet er brunsvart, bortsett fra nedre del av hodet som varierer mellom gul, oransje og rød. Oversiden av hodet er dekt med læraktig mikrostruktur «leathery». Mellomkroppen er svart med tverrgående struktur på ryggsiden, notauliene har full lengde. Midtfuren har 3/4 lengde med begynnelse ved skutellet. Vingeskjellene (tegulae) er mørkegule og skutellet har grov struktur. Skutellgropene er adskilte og blanke. Mesopleuron er skinnende med langsgående struktur. Beina er gulbrune med mørkere hofter og lår. Vingene er hårete med lysegule ribber og lukket radialcelle. Bakkroppen er mørkebrun til litt lysere bakover. Den er ikke punktuert. Lengde 1,7–3,4 mm.

Hann: Ligner hunnen, men har 15 antenneledd. Tredje antenneledd er noe bøyd, flatt ved basis og bredere i enden. Det er dobbelt så langt som fjerde ledd. Lengde: 1,1–2,5 mm.

Vertsforhold

Utbredelse

Finnes trolig der vertsartene er utbredt i Norge. Registrerte funn fra Østlandet.

Forvekslingsarter

Det hersker stor usikkerhet om artsfordelingen i slekten Synergus, og mange arter lar seg ikke skille ved DNA-strekkoding. Det er åpenbart behov for en revisjon og dypere studier på denne artsgruppen.