Hann av Synergus clandestinus klekt fra nøttegall av Andricus legitimus.

Synergus clandestinus er den eneste inkvilinen som kun utnytter galler av eikenøttgallveps Andricus legitimus. I Norge er arten kjent fra noen få lokaliteter i Sør-Norge, og voksne individer er svært sjeldne å finne.

Kjennetegn

Ofte kan man finne små nøtter som henger igjen på trærne etter vinteren når alle bladene har falt av treet. Noen av disse eikenøttene kan ha flere små utgnagshull. Da er det gjerne Synergus clandestinus som har parasittert vintergallen til eikenøttgallvepsen Andricus legitimus.

Hunn: Antennene har 14 ledd, er gule, men blir mørkere mot enden. Første- og andre antenneledd (scapus og pedicellus) er langt. Hodet er skinnende svart, punktuert og med svak mikroskulptur. Munndelene er gylne, men kjevene har sorte kanter. Mellomkroppen er svart med tverrgående mikroskulptur på ryggsiden. Notauliene har full lengde, men ingen midtfure imellom. Vingeskjellene (tegulae) er mørkebrune. Skutellgropene er skinnende og nært adskilt. Mesopleuron har en langsgående struktur. Beina er mørkebrune til gule. Vingene har lysegule ribber og korte brune hår, med en lukket radialcelle. Bakkroppen er skinnende svart, med noe nøttebrun underside og bakpart. Bakkroppen er tydelig punktuert. Lengde 2,8–3,1 mm.

Hann: Antennene har 14 ledd, er gule, men blir mørkere mot enden. Første- og andre antenneledd (scapus og pedicellus) er langt. Tredje segment noe forvrengt. Hodet er skinnende svart, punktuert og med svak mikroskulptur. Munndelene er gylne, men kjevene har sorte kanter. Mellomkroppen er svart med tverrgående mikroskulptur på ryggsiden. Notauliene har full lengde, men ingen midtfure imellom dem. Vingeskjellene (tegulae) er mørkebrune. Skutellgropene er skinnende og nært adskilt. Mesopleuron har en langsgående struktur. Beina er mørkebrune til gule. Vingene har lysegule ribber og kort brun behåring, med en lukket radialcelle. Bakkroppen er skinnende svart, med noe nøttebrun underside og bakpart. Bakkroppen er tydelig punktuert. Lengde 2,2–3,0 mm.

Thorax med tydelige riller, Synergus clandestinus.

Vertsforhold

Registrerte verter er Andricus legitimus.

Utbredelse

Finnes trolig der verten er utbredt i Norge. Registrerte funn fra Østlandet.

Forvekslingsarter

Mange av Synergus-artene er lette å forveksle med hverandre og må nøkles.