Andricus foecundatrix har en karakteristisk vintergall som ligner grønnsaken artisjokk. Inne i "artisjokken" ligger selve larvekammeret som blir presset ut som en nøtt når gallen modnes. Arten er vanlig på yngre eiketrær på Østlandet.

Kjennetegn

Sommergallen er ca. 2 mm lang og har små lyse hår, og utvikler seg i eikeblomster på våren. Ved basis er gallen omgitt av pollenbærere.

Vintergallen har formen til en artisjokk, og derav navnet artisjokkgall. Etter at larvekammeret er presset ut av "artisjokken" under modning, blir restene av gallen sittende på greina til den blir slitt av. Larvekammeret overvintrer i bakken og klekker på våren.

Partenogenetisk hunn: Antennene er mørkebrune og har 14 antenneledd hvorav det tredje leddet er relativt langt. Hodet er svart med mørke hår og mørke ocelli. Munnpalpene er lyse mens kjevene er mørke. Mellomkroppen er skinnende svart med lang tett behåring og uten midtfure på oversiden. Notauliene har full lengde. Vingeskjellene (tegulae) er nøttebrune. Skutellum har tett behåring som er liggende i lengderetning, mens skutellgropene er adskilte. Mesopleuron er hårete og med langsgående stripete skulpturering. Vingene har lysebrune ribber og hår. Bakkroppen er lys nøttebrun med mørkere felter halvveis ned på hver side. Lengde ca. 3,5 mm.

Hunn: Antennene har 13–14 antenneledd, er lysebrune ved basis og mørkere mot enden. Andre antenneledd (pedicellus) er mer eller mindre flaskeformet. Tredje antenneledd er kort og rett. Hodet er svart og blankt. Munnpalpene er lyse med mørke ender og mørke kjever. Mellomkroppen er glatt og skinnende. Ryggsiden har full lengde på notauliene, men antydning til 3/4 lengde på midtfure. Skutellum er svart og hårete, og med adskilte skutellgroper. Mesopleuron er glatt og skinnende med noe svakt mønster på sidene. Beina er mørkegule. Vingene har brune ribber og kort mørk behåring. Bakkroppen er mørk brunrød og med tydelige skiller mellom segmentene. Lengde ca. 1,6 mm.

Hann: Antennene er brune med 14 antenneledd. Hodet er svart med tydelig mikroskulptur, lyse hår og nøttebrune ocelli. Munnpalpene er mørkebrune, mens kjevene er enda mørkere. Mellomkroppen er svart med struktur og mangler behåring. Notauliene har full lengde, men svak eller tilnærmet manglende midtfure imellom dem.  Vingeskjellene (tegulae) er brunsvarte. Skutellum er svart med grovt mønster, og grov kant rundt, samt adskilte skutellgroper. Mesopleuron med langsgående striper som blir svakere i nedre del. Beina er gulbrune. Vingene har brune ribber. Bakkroppen er liten og spiss, med ett tydelig segment og svak behåring i front. Lengde ca. 1,6 mm.

Vertsforhold

Andricus foecundatrix danner galler i eikeblomster, i nye skudd eller knopper på eik. Mest vanlig i yngre eiketrær på opptil 4 meters høyde.

Utbredelse

Arten er utbredt på Sør- og Østlandet. Lokalt vanlig.

Forvekslingsarter

Vintergallen er særegen og kan ikke forveksles med gallene til noen annen art. Sommergallen er mer kryptisk og dannes i eikeblomster på våren.