Partenogenetisk hunn klekt fra vintergall av Andricus curvator.

Andricus curvator er en av de vanligste gallvepsene i Norge, og kan bli svært tallrik på enkelte eiketrær. Den har to generasjoner med særegne galler. Arten er funnet nord til Trøndelag.

Kjennetegn

Sommergallen utvikler seg i bladskaftet og danner fortykninger, knuter eller vridninger på eikebladene (derav navnet curvator). Ofte sitter flere galler sammenvokst rundt bladskaftet. Gallene er grønne og ofte med antydning til hvite striper. Vintergallen utvikler seg i knopper på greinene, og modnes på høsten. Disse gallene har ofte en karakteristisk lys ring rundt spissen.

Partenogenetisk hunn: Antennene er nøttebrune med 14 antenneledd, hvorav det tredje leddet er rett. Hodet er mørkebrunt til svart med moderat behåring, en læraktig (alutaceous) mikroskulptur og små lyse ocelli. Munndelene er nøttebrune. Mellomkroppen er skinnende mørkebrun til svart med svarte ryggstriper. Notauliene har full lengde, men ryggsiden mangler midtfure. Vingeskjellene (tegulae) er lysebrune. Skutellgropene er adskilte og skutellum har et grovt mønster. Mesopleuron er skinnende svart. Beina er lysebrune med mørkere hofter. Vingene har lyse ribber og hår. Bakkroppen er diamantformet, mørk rødbrun med svarte felter, og tydelig skille mellom segmentene. Lengde 2,8 mm.

Hunn: Antennene har 14 antenneledd og er lysebrune ved basis og mørkere mot enden. Det tredje antenneleddet er kort og like bredt i begge ender. Hodet er svart og blankt. Munnpalpene er lyse og kjevene er mørke. Mellomkroppen er skinnende svart med full lengde på notauliene. Det er ingen midtfure, men en stripe med hår langs notauliene. Vingeskjellene (tegulae) er mørkebrune. Skutellum er skinnende, men har et grovt mønster. Skutellgropene er nesten adskilt, og propodeum med nær parallelle linjer. Mesopleuron er glatt og skinnende. Beina er gulbrune. Vingene har brune ribber og hår. Bakkroppen er svart og skinnende med tydelige skiller mellom segmentene. Lengde 2,3 mm.

Hann: Antennene er mørkegule med 15 antenneledd. Hodet er skinnende svart med spredt behåring. Munnpalpene er lyse mens kjevene er mørke. Mellomkroppen er skinnende svart med full lengde på notauliene, ingen midtfure, men striper med hår langs notauliene. Vingeskjellene (tegulae) er mørkebrune. Skutellum er skinnende og med et grovt mønster. Skutellgropene er nesten adskilt. Popodeum har nær parallelle linjer. Mesopleuron er glatt og skinnende. Beina er gulbrune. Vingene har brune ribber og jevn behåring. Bakkroppen er svart og skinnende med en kort og nøttebrun petiole. Det er ikke alltid så lett å se de adskilte segmentene. Lengde ca. 2,0 mm.

Vertsforhold

Andricus curvator utvikler seg i bladstilker og i knopper på eik.

Utbredelse

Arten er trolig utbredt i de områdene av landet hvor det vokser eik, både viltvoksende og plantete trær. Registrerte funn er gjort nord til Trøndelag.

Forvekslingsarter

Kan forveksles med Neuroterus quercusbaccarum som vokser til samme tid og som er veldig vanlig. Sommergallen til A. curvator dannes normalt i bladfestet som forvedes til en viss grad etterhvert, mens de hos N. quercusbaccarum skrumper inn og faller av ettersom de oftest er å finne i blomsterraklene.

Sommergaller av Andricus curvator på bladstilk av eik.