E_streptocarpa - blad og grokorn

Opphav
Kristian Hassel
Opphav
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Brune til svarte trådformede grokorn sitter i bladhjørnene (t.v.). Blad tungeforma og butte, uten hårspiss (t.h.).

Filliste