hannplante_med_antheridium.jpg

Opphav
Kjell Ivar Flatberg
Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

A: Hannskudd av tvaretorvmose S. russowi på senhøsten med utstående, mørkrøde antheridale greiner (skuddet til høyre). Til venstre hannskudd fra forrige år der de antheridiale greinene har fortsatt veksten med tynne, bleke greinspisser. B: Ungt, umodent antheridium hos litorvmose S. rubignosum.

Filliste