Et enkelt individ av deltanebbkreps er funnet i både Dokkadeltaet og Lågendeltaet. Det foreligger lite informasjon om artens økologi.

Nøkkelkarakterer

Ryggskjoldet til deltanebbkreps Alona weltneri har langsgående striper som i bakkant avrundes ned mot undersiden. Punktøyet (oscellus) er plassert nær øyet. Bakkroppen smalner svakt av imot enden noe som skiller den fra firkantnebbkreps A. rectangula, som den kan forveksles med. Enden danner en rett vinkel mot festepunktet av bakkroppskloa. Tennene på bakkroppen er relativt små og med god avstand i mellom.

Hunn: Lengde 0,4–0,5 mm

Hann: Ukjent

Økologi og utbredelse

Deltanebbkreps A. weltneri er en strandlevende skraper. Det foreligger kun to enkeltfunn fra respektive Dokkadeltaet (134 moh.) og Lågendeltaet (123 moh.), herav navnet. Begge deltaområdene ligger sentralt på Østlandet. Funnene ble begge steder gjort i en del av deltaet med mye vegetasjon og som var adskilt fra hovedelva. pH ble målt til 7,0 mens elektrolyttinnholdet var ca 7,0 mS/m.

Forvekslingsarter