Morfologisk variasjon hos flotormose

Sphagnum inundatum Russow
Creator
Kjell Ivar Flatberg
Publisher
NTNU Vitenskapsmuseet
License
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Variasjon i utseendet til Flotorvmose Sphagnum inundatum i forhold til «tørr–fuktig»-gradienten. Skudd sett henholdsvis fra siden, hoder ovenfra og stengel- og greinblad fra lav tue (A, D, G), fastmatte (B, E, H) og mykmatte (C, F, I).
Skudd fra lave tuer og fastmatter er forholdsvis småvokste med lite differensierte hoder, usynlig til lite synlig toppknopp og utsperrrede greinblad. Skudd fra mykmatter er grovvokste med tykke greiner med taklagte greinblad, og har forholdsvis tydelig 5-delte hoder med godt synlig toppknopp. Greinbladene blir markert lengre ved økt fuktighet, mens stengelbladene holder seg forholdsvis jevnlange.

Filliste