Denne seksjonen inneholder på verdensbasis bare en eneste art: huldretorvmose S. wulfianum. Kjennetegnene gitt for arten gjelder derfor også for seksjonen. Den har en sirkumboreal utbredelse på den nordlige halvkule med forekomster  i Europa, Asia og Nord-Amerika, og er også funnet på Grønlands vestkyst.

Siden siteres som:

Flatberg KI (2015).  Polyclada. www.artsdatabanken.no/Pages/207212. Nedlastet <dag/måned/år>