Disse diagrammene viser ubredelsen av en torvmose i forhold til bioklimatiske soner og seksjoner på fastlandet og Svalbard, med grunnlag i inndelingen gitt i teksten under.

Grunnlagsdiagram for utbredelse av norske torvmoser med utgangspunkt i bioklimatiske soner og bioklimatiske seksjoner i Norge.

Bioklimatiske soner

Det er skilt ut 12 bioklimatiske sonetrinn

ArPoØr - arktisk polarørkensone
NoArTu - nordarktisk tundrasone
MeArTu - mellomarktisk tundrasone
SøArTu - sørarktisk tundrasone
ArKrTu - arktisk kratt-tundrasone
HøAl - høyalpin sone (HA)
MeAl - mellomalpin sone (MA)
LaAl - lavalpin sone (LA)
NoBo - nordboreal sone (NB)
MeBo - mellomboreal sone (MB)
SøBo - sørboreal sone (SB)
BoNe - boreonemoral sone (BN)

I NiN 2.0 faller disse inn under variasjonskildene bioklimatiske soner (6SO) og bioklimatiske soner i Arktis (6SX)

Kart som viser utstrekningen til de ulike bioklimatiske sonene. Til venstre: Soner på fastlandet. Til høyre: Soner på Svalbard og Jan Mayen.

Bioklimatiske seksjoner

StOs sterkt oseanisk seksjon (O3)
KlOs klart oseanisk seksjon (O2)
SvOs svakt oseanisk seksjon (O1)
OsKo overgangsseksjon (OC)
SvKo svakt kontinental seksjon (C1)
KlKo klart kontinental seksjon (C2)

Kart som viser utstrekningen til de ulike bioklimatiske seksjonene. Til venstre: Bioklimatiske seksjonstrinn på fastlandet. Til høyre: Bioklimatiske seksjonstrinn på Svalbard.