Matt krukkeveps er kun funnet et par ganger i Oslo-området rundt 1850 og har med stor sikkerhet forsvunnet fra Norge for lang tid tilbake. Den er svært lik glatt krukkeveps, men har tydelig punktur på andre bakkroppsledd. 

Kjennetegn

Hos hunnen er hodet svart med en gul flekk i panna mellom antennefestene og en gul strek bak hvert fasettøye. Hos hannen er hele munnskjoldet gult. Munnskjoldet er tydelig innbuktet i framkanten hos begge kjønn. Antennene hos hunnen er helsvarte. Hannen har også svarte antenner, men med gul underside på første antenneledd, lysere antennespisser, samt at det siste leddet er vendt bakover som en krok. Mellomkroppen hos begge kjønn er påfallende kulerund i formen og ca. så lang som bred. Fargen på mellomkroppen er svart med gule tegninger i varierende utstrekning på frambrystets overside, vingeskjellene, skutellum og bakryggen. Første bakkroppsledd er smalt klokkeformet og mye smalere enn andre ledd og fremstår dermed avsnørt fra resten av bakkroppen. Bakkroppen hos begge kjønn har lyse bånd langs bakkanten på de fire første leddene. Det gule båndet på førsteleddet er nesten jevnbredt, men oftest svakt utvidet på hver side av midten. Båndet på andre bakkroppsledd er litt smalere på midten og jevnbredt ut mot sidene. Dette leddet har også en avlang midtflekk på hver side. Båndene på tredje og fjerde ledd er begrenset til midten av leddet. Bakkroppens andre ryggledd har tydelig punktering og lang utstående behåring som blir kortere bakover på leddet. Bakkroppen mangler utstående behåring på andre bukledd. Beina hos begge kjønn er gjennomgående lyse, men lårene er svarte i indre deler. 

Lengde: hunn, 12–15 mm; hann, 10–14 mm.

Utbredelse

Matt krukkeveps har en sørøstlig utbredelse i Norden og er ikke funnet i Norge på lang tid. Det eksisterer to funn fra Oslo-området rundt 1850, og arten har etter alt å dømme forsvunnet fra Norge for lang tid tilbake. Fram til 1950-tallet hadde arten en betydelig større utbredelse også i Sverige, men er nå begrenset til et lite område ved Østersjøkysten, Öland og Gotland. Arten er ellers utbredt i Mellom-Europa og østover gjennom Russland til Mongolia. 

Levesett

Matt krukkeveps finnes helst i tørre, åpne naturtyper. Arten murer et karakteristisk krukkeformet reir av leire som anlegges på bakken. Reiret anlegges på et solrikt og lunt sted og har kun plass til ei celle. Arten bruker målere (Geometridae) som byttedyr. Det antas av vepselarven overvintrer og forpuppingen skjer på våren. I Norden er de voksne aktive fra midten av mai til slutten av september. Arten oppsøker gjerne blomster av for eksempel lyng og skjermplanter. 

Forvekslingsarter

Krukkevepsene kan forveksles med bladskjærervepsene Discoelius spp., men skilles fra disse på at mellomkroppen er nesten like bred som lang. Hos bladskjærerveps er mellomkroppen tydelig lengre enn bred. De midtre leggene har dessuten én spore hos krukkeveps og to sporer hos bladskjærerveps. 

Matt krukkeveps skilles fra den svært nærstående arten blank krukkeveps E. pedunculatus på at andre ryggledd er tydelig punktert, mens sistnevnte er svakt og utydelig punktur. Hunnen av matt krukkeveps har dessuten helsvart munnskjold, som hos håret krukkeveps E. coronatus, men forskjellig fra blank krukkeveps E. pedunculatus som har en gul flekk i fremste halvdel av munnskjoldet. Matt krukkeveps skilles ellers fra håret krukkeveps på at andre bukledd mangler lang utstående behåring og at tredje og fjerde ryggledd har gule tegninger i midten.