Tussemoseordenen har planter med bladløse underjordiske stoloner og oppstående skudd med bladaktige strukturer, i tre rader. Stengelen har en enkel sentralstreng. Rhizoider mangler. Celler med små oljelegemer. Hannlige antheridier og hunnlige arkegonier dannes i bladhjørnene. Grokorn og spesialisert vegetativ formering mangler.