Midjehårstjerne vokser i grønne til grønnbrune tuer på eksponerte, kalkrike knauser og berg i kyststrøk på Øst- og Vestlandet. Arten kjennetegnes av sine svært lange hårspisser og bladene som har en tydelig midje.

Kjennetegn

Arten vokser i middels store tuer og kjennetegnes av de som oftest lange hårspissene som er tydelig tannet. I tillegg er de tungeformete bladene ofte innsnevret på midten eller i det minste bredest i øvre del av bladet. Disse karakterene skiller arten fra den langt vanligere putevrimose som har jevnere avsmalende blader som er bredest i nedre del. Midjehårstjerne har også en stor andel av bladene samlet i en rosett i toppen av skuddene, noe putehårstjerne ikke har. Sporofytter er svært sjeldne i Norge.

Økologi

Arten vokser på åpne kalkberg, kalkknauser eller murer nær kysten. Den virker å foretrekke noe oseaniske strøk da den mangler i noe mer kontinentale deler i Indre Oslofjord.

Utbredelse

Arten er sjelden i Norge, men lokalt relativt vanlig blant annet i Grenland i Telemark og enkelte steder rundt Stavanger og litt nordover på Vestlandet. Den øvrige utbredelsen omfatter sørlige Sverige, vestre og sentrale deler av Europa og deler av Asia, Afrika og Nord-Amerika.

Tungeforma blad med lang og tydelig tanna hårspiss, og innsnevring på midten.

Fuktige skudd på kalkberg. Bladene er bredest ovenfor midten og med en lang og tannet fargeløs bladspiss

Forvekslingsarter