Hjorteviltportalen er Norges overbyggende og samlende nettsted om hjortevilt. Portalen eies av Miljødirektoratet, og driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA). På Hjorteviltportalen finner du bidrag fra og lenker til de mange aktørene som jobber med forvaltning av, jakt på og anvendelse av elg, hjort, villrein og rådyr

Hjorteviltportalen: www.hjortevilt.no

Hjorteviltportalen
Bidrag