På verdensbasis finnes det åtte arter innen bjørnefamilien. I Norge finner vi to av dem; brunbjørn og isbjørn.

Bjørner (familen Ursidae) er kraftige rovdyr med stor forkropp og mindre bakkropp. De er sålegjengere med store klør på de 5 tærne, har typiske knutetenner, og mindre utviklete sagtenner. Kodiakbjørnen regnes som den største nålevende bjørnen, og finnes bare på noen få øyer i Alaska. Kamtsjatkabjørnen er nesten like stor, og lever lengst øst i Russland, men er ikke regnet som egen underart av brunbjørn. Grizzlybjørn regnes derimot som underart av den eurasiatiske brunbjørnen. Selv om brunbjørnene i Eurasia gjennomgående er mindre enn de amerikanske underartene, varierer de nokså mye i størrelse, og i forhold til systematisk inndeling er det fremdeles mye usikkerhet.

Siden siteres som:

Bevanger K (2015). Bjørnefamilien Ursidae Fischer de Waldheim, 1817. www.artsdatabanken.no/Pages/185069. Nedlastet <dag/måned/år>