finnes på lokalklimatisk gunstige steder på Spitsbergen (først og fremst innerst i fjordene)