Beskrivelse

Mørk stubbehette er en mellomstor til stor hettesopp karakterisert av vekst på stubber, mørk hatt, store, glatte cystidier og glatte hyfer både i hatthud og stilkhud. Den er sjelden over hele Europa og dårlig utredet. Den kan nok forveksles både med sølvhette og rynkehette, men disse skilles lett mikroskopisk. En mer nærstående art er vårhette, som kan være svært mørk som ung, men som blekner til nesten hvit med alderen og som har en sølvglinsende stilk.

Forvekslingsarter