Beskrivelse

Cheilocystidier, stilkhudshyfe, basidium, sporer og hatthudshyfer.

Tjømehette er en mellomstor hettesopp som typisk vokser i grasmark. Den har en gråsvart til gråbrun hatt med en gelatinøs, avtrekkbar hatthud og tydelig nedløpende skiver med avtrekkbar egg og klubbeformede cheilocystidier med grove utvekster. Den kan likne på klisterhette, men denne har mindre sporer og sylindriske cheilocystidier og forekommer med bartrær. Den kan også minne om flåhettene, som imidlertid skiller seg fra tjømehette ved at de har fruktlegemer med mer eller mindre gulfarge til stede. Et spørsmål som bør utredes nærmere, er om tjømehette kan være identisk med Mycena pelliculosa (beitehette), som har vært ansett som en varietet av flåhette, men som muligens er en egen art. Det er bare gjort noen få registreringer av tjømehette, og alle er fra Tjøme i Vestfold. Den forekommer om høsten.

Forvekslingsarter