Beskrivelse

1. Cheilocystidier, 2. Hatthudshyfer, 3. Sporer, 4. Stilkhudshyfer og endeceller.

Blankstilkhette er en forholdsvis liten grå til gråbrun hettesopp med en skinnende fuktig-glatt til nesten klebrig stilk, cheilocystidier med fingeraktige utvekster og mangel på bøyler. Den er temmelig variabel og har ingen åpenbare karaktertrekk i felt utover den fuktig-glatte, elastisk-stive stilken som blir skinnende blank når den tørker. Sølvhette kan av og til likne, men skilles i slike tilfeller på et større antall skiver, noe bredere sporer og hyppig forekommende bøyler. Blankstilkhette forekommer sommer og høst og vokser enkeltvis eller i små grupper på små barkbiter eller pinner av løvtrær på bakken, ofte delvis nedgravd. Den er funnet over hele landet.

Forvekslingsarter