Beskrivelse

Hatthudshyfer, cheilocystidier, sporer, og stilkhudshyfer med endeceller.

Vinterhette er en mellomstor hettesopp som vokser i klynger på gamle bøkestubber i milde vinterperioder. Hatten er brun og har en tjukk, gelatinøs hatthud, som sees tydelig i mikroskop. En annen karakteristisk mikroskopisk karakter er de små sporene. Vinterhette kan neppe forveksles med noen annen norsk hettesopp. Den er svært sjelden i Norge og er bare funnet i bøkeskog noen få steder i landet.