Beskrivelse

Hatthudshyfer, cheilocystidier, sporer og stilkhudshyfer med endeceller.

Rosehette er en liten til mellomstor hettesopp med en nydelig rosa hatt og rød skiveegg. Cheilocystidiene er glatte eller med noen få tynne utvekster. Den har knapt noen forvekslingsarter. Rosehette vokser i barskog, ofte i store grupper i lyng og nåledekke. Den forekommer om høsten og er ganske vanlig over hele landet opp til Troms.